رویای ما رساندن پیغام نجات به همه امت ها است

مقالات

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان ۵ : ۲۵ به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال ۳۱ : ۱۰ – ۳۱ یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

تعمید روح القدس

نان روزانه

نان روزانه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶،میزان وراثت ما

میزان وراثت ما من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم بیاید به آیه ای که در مورد میزان ارث ما در مسیح صحبت می کند نگاه کنیم “و نه تنها خلقت بلکه خود ما نیز که از نوبر روح برخورداریم در درون خویش ناله […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷،رنج و سلطنت

رنج و سلطنت من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم پولس در رومیان ۱۸:۸چنین می نویسد “در نظر من رنجهای زمانی حاضر در قیاس با جلال که در ما آشکار خواهد شد هیچ است اگر می خواهیم با مسیح سلطنت کنیم باید آمادۀ تحمل […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۶،رفتن به سوی پنطیکاست

رفتن به سوی پنطیکاست من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم “و روح خود با روح ما شهادت می دهد که ما فرزندان خداییم ” ( رومیان ۱۶:۸ اجازه دهید به یک حقیقت ساده و تاریخی اشاره کنم. به یک نتیجه گیری که بسیاری […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۶،هدایت توسط روح

هدایت توسط روح من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم تعلیم رایجی وجود دارد که می گوید برای اینکه فرزندان خداوند بگردیم باید افراد مذهبی باشیم. پولس در باب ۸ کتاب رومیان با این نظریه مخالفت می کند. او می نویسد : تمام افرادی […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۷،تولد و فرزند خواندگی

تولد و فرزند خواندگی من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم زمانی که شما عیسی مسیح را می پذیرید تبدیل به فرزند خداوند می شوید و در ادامه طبیعت او را نیز دریافت می کنید. طبیعتی که می داند باید خداوند را پدر ” […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail