رویای ما رساندن پیغام نجات به همه امت ها است

مقالات

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان 5 : 25 به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال 31 : 10 – 31 یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

تعمید روح القدس

نان روزانه

نان روزانه 5 آگوست 2020,رابطه با پدرمان

من به عنوان فرزند خداوند، به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام . در دو آیۀ آخر از باب 17 انجیل یوحنا ما شاهد آخرین سخنان عیسی با شاگردان هستیم که قبل از رنج ها و مرگش بازگو می شود. ایمان دارم که این دو آیه نقطۀ اوج هدف اناجیل هستند. در این جا قسمتی از […]

نان روزانه 4 آگوست 2020,جایگاه بلوغ

من به عنوان فرزند خداوند، به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام . هدف خداوند برای ما این نیست که کودک باقی بمانیم. خداوند نقشه ای برای ما دارد و آن نقشه این است که تبدیل به فرزندان بالغی بگردیم. اما در این قسمت نیز ما محتاج روح القدس هستیم. بدون وجود روح القدس ما نمی […]

نان روزانه 3 آگوست 2020, محبت یک پدر

من به عنوان فرزند خداوند، به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام  خانوادۀ خداوند بهترین خانواده است. بار دیگر می گویم که اگر خانوادۀ تان به شما اهمیتی نداده اند به یاد داشته باشیم که خداوند شما را می خواهد. شما پذیرفته شده اید و او اشتیاق بسیاری به شما دارد. چون هر آنچه او می […]

نان روزانه 2 آگوست, فرزندان و وارثان

من به عنوان فرزند خداوند، به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام  رومیان 8 : 15 – 17 در این باره به مسیحیان می نویسد که از طریق ایمان شان به عیسی چه امکاناتی در اختیار آن ها قرار می گیرد . ” چرا که شما روح بندگی را نیافتید تا باز ترسان باشید بلکه روح […]

نان روزانه 1 آگوست 2020, اسلحه کلام

من به عنوان فرزند خداوند، به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام . وسوسه ای که شیطان علیه هر یک از ما به کار می برد دارای الگوی مشخصی است. اول اینکه او سعی می کند در ما نسبت به آنچه خداوند گفته ایجاد شک کند تا نسبت به این حقیقت که گناهان مان بخشیده شده […]