Welcome to Risen. Our mission is to guide people of all backgrounds into a personal relationship with Jesus Christ.

مقالات

yy

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail
couple-holding-hands-facebook

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان ۵ : ۲۵ به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail
eeee

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال ۳۱ : ۱۰ – ۳۱ یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

تعمید روح القدس

نان روزانه

blood-jesus

نان روزانه ۲۳ مارس ۲۰۱۷،قربانی زنده

قربانی زنده بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من ” پس ای برادران، در پرتو ، از شما استدعا می‌کنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدّس و پسندیدۀ خدا، به او تقدیم کنید که عبادت معقول شما همین است.” ( رومیان ۱۲ : ۱ در بابهای نخستین کتاب […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail
Fotolia_7454142_L+-Mujer-brazos-abiertos-1024x800

نان روزانه ۲۲ مارس ۲۰۱۷،طرح خداوند برای بدن ما

بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من ” زیرا باطن مرا تو آفریده ای تو مرا در رحم مادرم در هم تنیدی تو را سپاس می گویم زیرا عجیب و مهیب ساخته شده ام اعمال تو شگفت انگیزند جان من این را نیک می داند . استخوان بندی ام از تو […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail
Silhouette of a man with hands raised in the sunset concept for religion, worship, prayer and praise

نان روزانه ۲۱ مارس ۲۰۱۷،خلقتی کامل

خلقتی کامل بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من اگر به کتاب ایوب نگاه کنیم مکاشفات بی نظیری درباره بدن مان آن جا ذکر شده است. بین و ایوب ارتباط متقابل و زیبایی وجود دارد. ایوب ۱۰ : ۸ – ۱۲ خلاصه ای از خلقت بی نظیر خداوند درباره بدن های […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail
w933zbt6kzqjzvq5cb5h

نان روزانه ۲۰ مارس ۲۰۱۷،خلقتی معجزه آسا

خلقتی معجزه آسا بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من ما به شخصیت انسان ها و دنیای درونی آن ها یعنی روح و جان آن ها اهمیت می دهیم . اما اجازه دهید که چشمان خود را بر این حقیقت که جسم انسان ها نیز بسیار مهم است و خلقت شگفت […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail
maxresdefault (4)

نان روزانه ۱۹مارس ۲۰۱۷،خدای شخصی

خدای شخصی بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من روزی در یکی از بزرگترین دانشگاههای انگلستان مقام استادی داشتم. دارای مدارج تحصیلی بودم. بهره هوشی بالایی داشتم. اما به هیچ وجه از اعتراف ایمان به داستان خلقتی که در کتابمقدس ذکر شده احساس شرمساری نداشتم. قبل از آنکه به کلام خدا […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail