رویای ما رساندن پیغام نجات به همه امت ها است

مقالات

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان ۵ : ۲۵ به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال ۳۱ : ۱۰ – ۳۱ یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

تعمید روح القدس

نان روزانه

نان روزانه ۲۳ آگوست ۲۰۱۷،تازه شدن

تازه شدن انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود عیسی خداوند بود و جسم پوشید. زمانی که جسم عیسی بر صلیب سوراخ و پاره گشت پرده هیکل پاره شد. بعد از آن عیسی خود را در ایمانداران آشکار می سازد. او در ایمانداران ساکن است. اما هنوز در […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۲۲ آگوست ۲۰۱۷،بذرهای فساد ناپذیر

بذرهای فساد ناپذیر انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود ” آنکه از خدا مولود شده گناه نمی کند زیرا سرشت خدا ( در اصل یونانی بذر خدا ) در او می ماند پس او نمی تواند در گناه زندگی کند چرا که از خدا مولود شده است […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۲۱ آگوست ۲۰۱۷،ثمرۀ حقیقت

ثمرۀ حقیقت انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود بیاید کمی کاملتر به مبادله ای که برای انسان کهنه و انسان جدید رخ داد نگاه کنیم. انسانیت کهنه ثمرۀ دروغ های شیطان است. آن انسانیت محصول فریب است. طبیعت کامل او فریب و فساد است. او ثمرۀ مار […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۲۰ آگوست ۲۰۱۷،انسان زندۀ جدید

انسان زندۀ جدید انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود مبادله ای که در این جا ما با آن روبه رو هستیم تبادل انسانیت کهنه و انسانیت تازه است. انسان کهنه در مسیح بر صلیب مرد تا انسان تازه بتواند از طریق این مبادله در ما زیست کند. […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۹ آگوست ۲۰۱۷،دایره های کامل

دایره های کامل من در عیسی کامل گشته ام همانطور که قبلا گفتم مردم معمولاً از واژه کمال می ترسند. برای اینکه از ترسناک بودن این واژه بکاهیم می خواهم از یک مثال ساده ریاضیات استفاده کنم. اجازه دهید که از واژۀ دایره استفاده کنم .تنها یک ملاک برای دایره بودن یک شکل وجود دارد. […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail