رویای ما رساندن پیغام نجات به همه امت ها است

مقالات

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان 5 : 25 به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال 31 : 10 – 31 یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

تعمید روح القدس

نان روزانه

نان روزانه 18 آگوست 2019،به واسطۀ یک قربانی

به واسطۀ یک قربانی من در عیسی کامل گشته ام ” زیرا با یک قربانی تقدیس شد گان را تا ابد کامل ساخته است . ” ( عبرانیان 10 : 14 در این آیه ما دو زمان داریم و هر دو زمان مهم هستند. زمان اول زمان حال کامل است با یک قربانی تقدیس شدگان […]

نان روزانه 17 آگوست 2019،کمال الوهیت در مسیح

کمال الوهیت در مسیح من در عیسی کامل گشته ام ” به هوش باشید کسی شما را با فلسفه ای پوچ و فریبنده اسیر نسازد که نه بر مسیح بلکه بر سنت آدمیان و اصول ابتدای این دنیا استوار است . زیرا الوهیت با همه کلامش به صورت جسمانی در مسیح ساکن است. ” ( […]

نان روزانه 16 آگوست 2019،کامل در مسیح

00 کامل در مسیح من در عیسی کامل گشته ام زمانی من یک فیلسوف مجرب بودم. به عنوان یک فیلسوف به اینجا و آنجا و به همه جا نگاه می کردم تا بلکه بتوانم پاسخی برای سئوالاتم بیابم. در مسیحیت نیز تحقیق نمودم و آنطور که مسیحیت را به من ارائه داده بودند به این […]

نان روزانه 15 آگوست 2019،دستیابی به تدارک کامل خداوند

دستیابی به تدارک کامل خداوند من در عیسی کامل گشته ام یک مسیحی برای اینکه بتواند تمام و کمال در ارادۀ خداوند قرار بگیرد باید تمام آن چه که خداوند از طریق عیسی برای او تدارک دیده را بپذیرد. او نمی تواند هیچ قسمت از تدارک کامل خداوند را برای خود حذف کند و انتظار […]

نان روزانه 14 آگوست 2019،انجام ارادۀ خداوند

انجام ارادۀ خداوند من در عیسی کامل گشته ام چرا ما اینجا بر زمین هستیم ؟ ما بر زمینیم نه به خاطر این که ارادۀ خود را انجام دهیم بلکه به خاطر این که ارادۀ مسیح را انجام دهیم و مسئولانه اراده فرستاده خود را به جا آوریم. پولس در کولسیان 9:1 می نویسد ” […]