رویای ما رساندن پیغام نجات به همه امت ها است

مقالات

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان 5 : 25 به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال 31 : 10 – 31 یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

تعمید روح القدس

نان روزانه

نان روزانه 28 می 2020،زندگی روحانی یعنی مشارکت با خداوند

زندگی روحانی یعنی مشارکت با خداوند عیسی از زمین زندگان منقطع شد تا بتوانیم تا ابد به خداوند بپیوندیم پس از آنکه پطرس شمشیر خود را کشید تا مانع از دستگیری او در باغ جتسیمانی شود عیسی بدو گفت : ” عیسی به پِطرُس گفت: «شمشیر خویش در نیام کن! آیا نباید جامی را که […]

نان روزانه 27 می 2020،جای خود را پیدا کنید

جای خود را پیدا کنید عیسی طرد شدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم مرحله بعدی که در فرایند پذیرفته شدن وجود دارد این است که توسط قوم خدا پذیرفته شوید. این یعنی اینکه شما سعی کنید جای تان را در بدن مسیح بیابید. می دانید که به […]

نان روزانه 26 می 2020،پذیرش خود

پذیرش خود عیسی طرد شدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم باید هر آنچه که خداوند در کلامش گفته را با ایمان بپذیرید. باید باور داشته باشید که در مسیح پذیرفته شده هستید .کلام خدا به ما می گوید که هدف خداوند از ازل این بوده که ما […]

نان روزانه 25 می 2020،مراحل پذیرفته شدن

  مراحل پذیرفته شدن عیسی طرد شدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم برای اینکه از طرف خداوند پذیرفته شوید چهار قدم وجود دارد که باید آنها را بردارید. اولین نکته بخشیدن شخصی است که شما را طرد نموده و به شما آسیب زده است. همانطور که عیسی […]

نان روزانه 24 می 2020،تجربه پذیرش او

تجربه پذیرش او عیسی طرد شدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم برای اینکه بتوانید آنچه که خداوند برای آزادی از حس طرد شدگی مهیا نموده را دریافت کنید باید دو اصل اساسی را به خوبی رعایت کنید. اول اینکه خداوند روش های متفاوتی برای هر کدام از […]