رویای ما رساندن پیغام نجات به همه امت ها است

مقالات

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان 5 : 25 به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال 31 : 10 – 31 یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

تعمید روح القدس

نان روزانه

نان روزانه 21 مارس 2019،خلقتی کامل

خلقتی کامل بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من اگر به کتاب ایوب نگاه کنیم مکاشفات بی نظیری درباره بدن مان آن جا ذکر شده است. بین کتاب پیدایش و ایوب ارتباط متقابل و زیبایی وجود دارد. ایوب 10 : 8 – 12 خلاصه ای از خلقت بی نظیر خداوند درباره […]

نان روزانه 20 مارس 2019،خلقتی معجزه آسا

خلقتی معجزه آسا بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من ما به شخصیت انسان ها و دنیای درونی آن ها یعنی روح و جان آن ها اهمیت می دهیم . اما اجازه دهید که چشمان خود را بر این حقیقت که جسم انسان ها نیز بسیار مهم است و خلقت شگفت […]

نان روزانه 19مارس 2019،خدای شخصی

خدای شخصی بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من روزی در یکی از بزرگترین دانشگاههای انگلستان مقام استادی داشتم. دارای مدارج تحصیلی بودم. بهره هوشی بالایی داشتم. اما به هیچ وجه از اعتراف ایمان به داستان خلقتی که در کتابمقدس ذکر شده احساس شرمساری نداشتم. قبل از آنکه به کلام خدا […]

نان روزانه 18مارس 2019،اعتراف ایمان

اعتراف ایمان من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ خداوند بر من آشکار ساخته که اگر مسیحیان به گذشته خود نگاه کنند خواهند دید که اعلام های منفی بسیاری بر زندگی خود نموده اند. ممکن است در […]

نان روزانه 17 مارس 2019،اسلحه های نبرد ما

اسلحه های نبرد ما من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ در مکاشفه 12 : 7 – 9 آسمان از اژدها ( شیطان ) و فرشتگانش پاک می شود. آسمان شادی کن. زمین مراقب باش. در این […]