. به سایت رسمي درک پرینس خوش آمدید
رویای ما آشنا شدن امتها با پیغام انجیل است

مقالات

yy

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail
couple-holding-hands-facebook

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان ۵ : ۲۵ به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail
eeee

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال ۳۱ : ۱۰ – ۳۱ یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

تعمید روح القدس

نان روزانه

aloneeeee.jpg

نان روزانه ۲۸ آگوست ۲۰۱۶،پاد زهری برای تنهایی

پاد زهری برای تنهایی پدر من در محبت خود مرا از پیش مقرر فرمود تا به فرزند خواندگی او پذیرفته شوم وقتی از خود می پرسم امروزه چقدر مسیحیان تنها در دنیا وجود دارند پاسخی که به ذهنم می رسد پریشانیم می کند. ایمان دارم که نباید چیزی به عنوان مسیحی تنها وجود داشته باشد. […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail
Fotolia_7454142_L+-Mujer-brazos-abiertos-1024x800

نان روزانه ۲۷ آگوست ۲۰۱۶،محبوب و پذیرفته شده

محبوب و پذیرفته شده پدر من در محبت خود مرا از پیش مقرر فرمود تا به فرزند خواندگی او پذیرفته شوم زیرا پیش از آفرینش جهان ما را در وی برگزید تا در حضورش مقدس و بی عیب باشیم و در محبت بنا به قصد نیکوی ارادۀ خود ما را از پیش تعیین کرد تا […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail
Etapes de la croissance d'une marguerite, fond blanc

نان روزانه ۲۶ آگوست ۲۰۱۶،محصولی شایسته

محصولی شایسته انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود یعقوب دربارۀ تضادی که در افراد مذهبی وجود دارد سخن می گوید “با زبان خود خداوند و پدر را متبارک می خوانیم و با همان زبان انسانهایی را که به شباهت خدا آفریده شده اند لعن می کنیم. از […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail
8201f301a3a22476eefe50880ab58df571 (1)

نان روزانه ۲۵ آگوست ۲۰۱۶،در بر کردن انسانیت تازه

در بر کردن انسانیت تازه انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود مذهب سعی می کند که انسان را از بیرون به درون تغییر دهد. دامن ها رداها را بلند تر و لباس ها را گشاد تر کند. حاشیه هایی به لبه ها اضافه کند و پوششی بر […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail
bible-on-plate

نان روزانه ۲۴ آگوست ۲۰۱۶،تغذیۀ روحانی

تغذیۀ روحانی انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود گفتیم که تولد تازه در روح انسان و از طریق خداوند طبیعتی کاملا تازه ایجاد می کند. نوعی جدید از حیات. این حقیقت ما را به سمتی هدایت می کند که تاثیر دومی که کلام خداوند بر هر کدام […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail