رویای ما رساندن پیغام نجات به همه امت ها است

مقالات

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان ۵ : ۲۵ به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال ۳۱ : ۱۰ – ۳۱ یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

تعمید روح القدس

نان روزانه

نان روزانه ۲۸جون ۲۰۱۷،هدیه عدالت

هدیه عدالت من ازطریق ایمان عادل شمرده شده ام عیسی در متی ۳۳:۶ چنین گفت ” بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت ائ باشید آنگاه همه این ها نیز به شما عطا خواهد شد . ” ( متی ۶ : ۳۳ هر گونه عدالتی دیگری که ما سعی کنیم آن را بدست آوریم […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۲۷ جون ۲۰۱۷،نتایج عادل شمردگی

نتایج عادل شمردگی من ازطریق ایمان عادل شمرده شده ام عادل شمردگی نتایجی مشخص و فوری در زندگی ما به بار می آورد. تمامی جوانب زندگی ما از قبیل رفتار، روابط و تاثیر گذاری مان در خدمات مسیحی همه و همه به این موضوع بستگی دارد که چقدر معنی عادل شمردگی را درک کرده باشیم […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۲۶ جون ۲۰۱۷،عمل اطاعت

عمل اطاعت من ازطریق ایمان عادل شمرده شده ام ” زیرا همان گونه که به واسطه نا فرمانی یک انسان بسیاری گناه کار شده اند به واسطه اطاعت یک انسان نیز بسیاری پارسا خواهند گردید ” ( رومیان ۱۹:۵ از طریق نافرمانی آدم بسیاری یا به عبارتی همه نسل او گناه کار گشتند اما از […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۲۵ جون ۲۰۱۷،عادل شمرده شده

عادل شمرده شده من ازطریق ایمان عادل شمرده شده ام ما با ایمان به خون عیسی عادل شمرده می شویم . بیائید آن چه پولس درباره این موضوع در کتاب رومیان نوشته است را بخوانیم ” اما کسی که کار می کند (فرد مذهبی) مزدش حق او شمرده می شود اما آن که کاری نمی […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۲۴ جون ۲۰۱۷،همکاری خردمندانه با خداوند

همکاری خردمندانه با خداوند من دوست مسیح هستم انسان اول یعنی آدم یک برده نبود زیرا خداوند او را به هم کاری خردمندانه دعوت کرد . هنگامی که خداوند خواست حیوانات را نام گذاری کند چنین گفت: ” آدم اینجا بیا و به این حیوانات نگاه کن به من بگو به نظر تو چه نامی […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail