. به سایت رسمي درک پرینس خوش آمدید
رویای ما آشنا شدن امتها با پیغام انجیل است

مقالات

yy

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail
couple-holding-hands-facebook

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان ۵ : ۲۵ به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail
eeee

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال ۳۱ : ۱۰ – ۳۱ یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

تعمید روح القدس

نان روزانه

7021421_orig (1)

نان روزانه ۳۰ سپتامر ۲۰۱۶،بدن خود را بر قربانگاه قرار دهید.

بدن خود را بر قربانگاه قرار دهید پدر م مرا بساخت در رومیان ۱:۱۲ پولس ما را هدایت می کند تا بدن های خود را تا زمانی که هنوز زنده هستیم به عنوان قربانی تقدیم خداوند کنیم “پس ای برادران در پرتو رحمتهای خدا از شما استدعا می کنم که بدنهای خود را همچون قربانی […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail
ddddd

نان روزانه ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۶،تقدیم اعضاء بدن ما

تقدیم اعضاء بدن ما پدر م مرا بساخت اجازه دهید به بررسی هدف خداوند از خلقت بدن انسان ها ادامه دهیم. اعضای بدن ما باید ابزارهای پارسایی باشند. اول اینکه روح القدس باید در این مکان ساکن شود و سپس بدن های ما تبدیل در دستهای او گردند. رومیان ۱۹:۶ چنین می گوید “من به […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail
228951212-

نان روزانه ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۶،مکانی برای سکونت خداوند

مکانی برای سکونت خداوند پدر م مرا بساخت هدفی که بر اساس آن بدن های ما ساخته شده چیست؟ خداوند هدف مهمی داشته و پاسخ آن هم بسیارمهیج ولی ساده است. پولس در رساله ای اول خود به کلیسای قرنتیان چنین می نویسد “آیا نمی دانید که بدن شما معبد روح القدس است که در […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail
26313-woman-asianwoman-outside-nature-armsout-armsopen-lookingup-lookingout-praise-praising-happy.1200w.tn

نان روزانه ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۶،سرشتی حیرت انگیز

سرشتی حیرت انگیز پدر م مرا بساخت در کتاب ایوب ما خلاصه ای زیبا از خلقت خلاقانه خداوند در مورد بدن های فیزیکی خود می خوانیم “دستان تو مرا به تمامی بسرشت و بساخت آیا اکنون هلاکم می کنی ؟ تمنا اینکه به یاد آری که مرا از گل سرشتی . آیا اکنون مرا به […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail
gggg

نان روزانه ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶،بدن های گران بهای ما

بدن های گران بهای ما پدر م مرا بساخت بیاید لحظه ای به آنچه کتاب مقدس دربارۀ مادۀ اولیه ساختن بدنمان می گوید نگاه کنیم. شاید برخی از ما نمی دانیم که کتاب مقدس مطالب بسیاری دربارۀ این بدن می گوید. وقتی مسیحیان به جسم خود اهمیت نمی دهند و دربارۀ آن طوری سخن می […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail