رویای ما رساندن پیغام نجات به همه امت ها است

مقالات

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان 5 : 25 به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال 31 : 10 – 31 یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

تعمید روح القدس

نان روزانه

نان روزانه 20 ژانویه 2020،به گناهانمان اعتراف کنیم

به گناهانمان اعتراف کنیم با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است در مزمور 32 داود پادشاه از تجربیات شخصی خود می نویسد :” هنگامی که خاموشی گزیده بودم استخوانهایم می پوسید از ناله ای که تمام روز بر می کشیدم . زیرا دست تو روز و شب بر من سنگینی می کرد. طراوتم […]

نان روزانه 19 ژانویه 2020،برکات بی حد و حصر بخشش

برکات بی حد و حصر بخشش با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است نوع بخششی که ما احتیاج داریم و تنها می توانیم آن را از سوی خداوند دریافت کنیم بخشش عام اوست. زمانی که بخشش خداوند شامل حال ما می شود شاهد برکات بسیاری خواهیم بود. این حقیقت شاید به بهترین و […]

نان روزانه 18 ژانویه 2020،پیشینه ای پاک

پیشینه ای پاک با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است یکی از جنبه های شگفت انگیز طبیعت خداوند این است که او ما را تمام و کمال می بخشد. کتاب میکای نبی این حقیقت را به زیبایی بیان می کند.” کیست خداوند همانند تو که گناه را می آمرزد و از نافرمانی باقیمانده […]

نان روزانه 17 ژانویه 2020،دو جنبۀ بخشش

دو جنبۀ بخشش با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است بخشش یکی از زیباترین لغات موجود در همه زبانها است. اما چه چیزی باعث زیبایی این واژه شده است؟ به برخی از نتایج بخشش نگاهی بیاندازید. مصالحه ، هماهنگی ، درک و مشارکت . دنیای امروز ما چقدر به این واژه ها نیازمند […]

نان روزانه 16 ژانویه 2020،تائید همه ادعاهای مان

تائید همه ادعاهای مان با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است اگر همه گناهان ما بخشیده شده است بنابراین از تمام حقوق عادل شمردگی بهره مند هستیم . اما اگر در زندگی ما گناهی توبه نشده و در نتیجه بخشیده نشده وجود دارد در آن قسمت حق قانونی و کاملی نداریم و شیطان […]