رویای ما رساندن پیغام نجات به همه امت ها است

مقالات

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان 5 : 25 به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال 31 : 10 – 31 یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

تعمید روح القدس

نان روزانه

نان روزانه 18 جون 2019،ملاک خداوند برای دوستی

ملاک خداوند برای دوستی من دوست مسیح هستم متأسفانه در دنیای امروز واژه دوست ارزش خود را از دست داده و دوستی تبدیل به مفهومی بی ارزش گشته است. اما می خواهم بدانید که ملاک خداوند برای دوستی تغییر نکرده است. برای خداوند دوستی بر اساس عهدی است که بین دو نفر بسته می شود. […]

نان روزانه 17 جون 2019،خانه واقعی ما

خانه واقعی ما من فرزند خداوند هستم یکبار زمانی که واقعاً در مورد شرایط روحانی خود نگران بودم از خداوند خواستم که آسمان را برای من واقعی تر بسازد. ایمان دارم که آسمان خانه حقیقی همه فرزندان پدراست. هرگز کودکی را ندیدیم که خانه خود را نشناسد. یک کودک ممکن است خیابان و کوچه را […]

نان روزانه 16 جون 2019،خشنودی پدر

خشنودی پدر من فرزند خداوند هستم در فیلیپیان 2 :3 پولس به ما هشدار می دهد که : ” هیچ کاری را از سَرِ جاهطلبی یا تکبّر نکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. ” یکی از مشکلات دائمی و شایعی که در کلیساها مشاهده کردم و متأسفانه بین خادمین نیز وجود […]

نان روزانه 15 جون 2019،در آغوش پدر

در آغوش پدر من فرزند خداوند هستم کودکی را تصور کنید که در آغوش پدر خود احساس امنیت دارد. صورتش را بر شانه پدرش چسپانده است. ممکن است مشکلات و بحران های بسیاری در اطرافش وجود داشته باشند حتی ممکن است دنیای اطرافش نابود شود اما کودک کاملاً در آرامش است و به هیچ وجه […]

نان روزانه 14جون 2019،پذیرفته شده

پذیرفته شده من فرزند خداوند هستم افسسیان 1 : 6 را دوست دارم زیرا در آن یک مفهوم اصلی مستتر است و آن کلمه ” پذیرفته شده ” است. ” تا بدین وسیله فیض پرجلال او ستوده شود، فیضی که در آن محبوب به ‌رایگان به ما بخشیده شده است ” یکبار دیگر تاکید می […]