رویای ما رساندن پیغام نجات به همه امت ها است

مقالات

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان ۵ : ۲۵ به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال ۳۱ : ۱۰ – ۳۱ یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

تعمید روح القدس

نان روزانه

نان روزانه ۱۶ ژانویه ۲۰۱۸،تائید همه ادعاهای مان

تائید همه ادعاهای مان با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است اگر همه گناهان ما بخشیده شده است بنابراین از تمام حقوق عادل شمردگی بهره مند هستیم . اما اگر در زندگی ما گناهی توبه نشده و در نتیجه بخشیده نشده وجود دارد در آن قسمت حق قانونی و کاملی نداریم و شیطان […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۵ ژانویه ۲۰۱۸،حقوق کامل آزادی

حقوق کامل آزادی با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است در افسسیان ۱ : ۷ می توان ثمرۀ خون عیسی در زندگی های مان را مشاهده کرد ” در او،ما به ‌واسطۀ خون وی رهایی یافته‌ایم،که این همان آمرزش گناهان است، که آن را به اندازۀ غنای فیض خود،همراه با حکمت و فهم […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۴ ژانویه ۲۰۱۸،از ملکوتی به ملکوت دیگر

از ملکوتی به ملکوت دیگر من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام خداوند ما را نجات داده تا دیگر در دستان دشمن نباشیم بلکه در دستان او زندگی کنیم ” پدر را شکر گوئید که شما شایسته سهیم شدن در میراٍث مقدسان در قلمرو نور گردانیده است . […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۳ ژانویه ۲۰۱۸،او ما را آفریده و باز خریده است

او ما را آفریده و باز خریده است من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام می خواهم داستانی را برای تان نقل کنم. نیوزلندی ها نجارانی ماهر هستند و به زیبایی روی چوب کار می کنند. می خواهم با این داستان بهایی که عیسی برای نجات ما از […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۲ ژانویه ۲۰۱۸،به بهایی خریده شده اید

به بهایی خریده شده اید من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام واژه فدیه به معنای باز خرید است. ما به عنوان اسیر در دستان شیطان فروخته شده بودیم . پولس رسول می گوید : ” همچون برده به گناه فروخته شده ام . ” ( رومیان ۷ […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail