رویای ما رساندن پیغام نجات به همه امت ها است

مقالات

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان 5 : 25 به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال 31 : 10 – 31 یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

تعمید روح القدس

نان روزانه

نان روزانه 27 فوریه 2020،عجیب و مهیب ساخته شده ایم

عجیب و مهیب ساخته شده ایم بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، پاک گشته و تقدیس شده است ” زیرا باطن مرا تو آفریدی تو مرا در رحم مادرم در هم تنیدی تو را سپاس می گویم زیرا عجیب و مهیب ساخته ام . اعمال تو شگفت […]

نان روزانه 26 فوریه 2020،خدا را در بدن خود جلال می دهم

خدا را در بدن خود جلال می دهم بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، پاک گشته و تقدیس شده است ” یا نمی‌دانید که بدن شما هیکل روح‌القدس است که در شما است که از خدا یافته‌اید و از آن خود نیستید؟ زیرا که به قیمتی خریده […]

نان روزانه 25 فوریه 2020،اعتراف خود را تکرار کنید

اعتراف خود را تکرار کنید شیطان هیچ جایی در من ندارد هیچ قوتی بر من ندارد . هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد. زیرا تمام ادعاهای او در مورد من با خون عیسی تسویه شده است اولین باری که این اعلام را بکنیم شیطان به ما می خندد اما ما باید اعتراف خود […]

نان روزانه 24 فوریه 2020،صلیب بی رحم

صلیب بی رحم شیطان هیچ جایی در من ندارد هیچ قوتی بر من ندارد . هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد. زیرا تمام ادعاهای او در مورد من با خون عیسی تسویه شده است برخی از مردم با ترس، افسردگی، تنهایی، طمع و خشم در کشمکش هستند. یک روانکاو تنها می تواند تا […]

نان روزانه 23 فوریه 2020،قوت روزه

قوت روزه شیطان هیچ جایی در من ندارد هیچ قوتی بر من ندارد . هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد. زیرا تمام ادعاهای او در مورد من با خون عیسی تسویه شده است ” و می گویند چرا روزه گرفتیم و تو ندیدی ؟ جان خویش را رنجور ساختیم و در نیافتی ؟ […]