رویای ما رساندن پیغام نجات به همه امت ها است

مقالات

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان ۵ : ۲۵ به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال ۳۱ : ۱۰ – ۳۱ یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

تعمید روح القدس

نان روزانه

نان روزانه ۲۰ آوریل ۲۰۱۸،روش کار رومیان

روش کار رومیان عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم اکنون بیائید به روش کاری که در رومیان باب ۶ ذکر شده نگاه بیاندازیم. وقتی به روش کار رومیان فکر می کنم بیشتر یاد کتابهای آشپزی می افتم. اگر ما مسیحیان از کتاب مقدس به عنوان […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۹ آوریل ۲۰۱۸،تدارکی کامل

تدارکی کامل عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم خداوند از طریق صلیب با مشکل گناه برخورد کرد. او فدیه ای برای تمامی گذشته ما مهیا نمود. ” او همه گناهان ما را آمرزید. ” ( کولسیان ۲ : ۱۳ ) از طریق مرگ عیسی به […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۸ آوریل ۲۰۱۸،قربانی کامل

قربانی کامل عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم خداوند را پسند آمد تا عیسی را مضروب ساخته و او را به دردها مبتلا سازد. عیسی مبتلا و دردمند شد . عیسی از لحاظ جسمی بیمار شد. بدن او له شده و مضروب و مبتلا گشت […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان زوزانه ۱۷ آوریل ۲۰۱۸،تصمیم خداوند

تصمیم خداوند عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم ” اما خواست خداوند این بود که او را له کرده به دردها مبتلا سازد چون جان خود را قربانی گناه ساخت نسل خود را خواهد دید و عمرش دراز خواهد شد و اراده خداوند به دست […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۶ آوریل ۲۰۱۸،مبادله ای آشکار

مبادله ای آشکار عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم ” او کسی را که گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا ما در وی پارساییِ خدا شویم.” ( دوم قرنتیان ۵ : ۲۱ خداوند، عیسی را که هیچ گناهی نداشت در راه ما […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail