رویای ما رساندن پیغام نجات به همه امت ها است

مقالات

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان 5 : 25 به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال 31 : 10 – 31 یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

تعمید روح القدس

نان روزانه

نان روزانه 27 مارس 2020،خداوند محافظت می کند

خداوند محافظت می کند خداوند قومش را ترک نخواهد کرد زمانی که اسرائیل به عنوان یک کشور مستقل شناخته شد من در اورشلیم زندگی می کردم. به یاد می آورم زمانی که پرچم اسرائیل در مرکز اورشلیم بر افراشته شد با خود گفتم این حقیقتاً شگفت انگیز است. ” ای قومها کلام خداوند را بشنوید […]

نان روزانه 26 مارس 2020،خداوند حاضر است

خداوند حاضر است خداوند قومش را ترک نخواهد کرد خداوند به ابراهیم و یعقوب وعده داد که نسل آنها مانند شنهای ساحل بی شمار خواهند بود. این وعده تصویری واضح از چیزی است که 2000 سال بعد در قوم اسرائیل مشاهده می شود . امواج سهمگین بسیاری بر آنان فرود آمد. حملات بسیاری از سوی […]

نان روزانه 25 مارس 2020،شفا برای بدن

شفا برای بدن بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من کلام خدا چنین می گوید که عیسی ” او خود گناهان ما را در بدن خویش بر دار حمل کرد تا برای گناهان بمیریم و برای پارسایی زیست کنیم همان که به زخمهایش شفا یافته اید ” ( اول پطرس 2 […]

نان روزانه 24 مارس 2020،بدنهای حقیر

بدنهای حقیر بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من زمانی که انسان بر علیه خداوند سرکشی نمود تمام شخصیت وی تحت تاثیر قرار گرفت. کلمه ای که در کلام خدا برای تشریح شرایط انسان بعد از ورود گناه به کار می رود فساد است. تمامی جنبه های شخصیت انسان یعنی روح […]

نان روزانه 23 مارس 2020،قربانی زنده

قربانی زنده بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من ” پس ای برادران، در پرتو رحمتهای خدا، از شما استدعا می‌کنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدّس و پسندیدۀ خدا، به او تقدیم کنید که عبادت معقول شما همین است.” ( رومیان 12 : 1 در بابهای نخستین […]