رویای ما رساندن پیغام نجات به همه امت ها است

مقالات

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان ۵ : ۲۵ به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال ۳۱ : ۱۰ – ۳۱ یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

تعمید روح القدس

نان روزانه

نان روزانه ۱۸ فوریه ۲۰۱۸،تازگی بوسیله روح

تازگی بوسیله روح بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است تازه شدن قسمتی از فرآیند نجات است. در تیتوس ۳ : ۵ می خوانیم ” ما را نه به سبب کارهای نیکوئی که کرده بودیم بلکه از رحمت خویش نجات بخشید به غسل تولد تازه […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۷ فوریه ۲۰۱۸،غُسل و احیا بوسیله روح القدس

غُسل و احیا بوسیله روح القدس بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است فرآیند نجات و تولد تازه شامل غسل و نو شدن است ” ما را نه به سبب کارهای نیکویی که کرده بودیم بلکه از رحمت خویش نجات بخشید به غسل تولد تاره […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۶ فوریه ۲۰۱۸،روح القدس در میان ما

روح القدس در میان ما بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است ” زیرا اگر طبق نفس زندگی کنید خواهید مرد اما اگر به واسطه روح اعمال گناه آلود بدن را بکشید خواهید زیست. ” ( رومیان ۸ :۱۳ پولس به ایمانداران چنین می گوید […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۵ فوریه ۲۰۱۸،شنیدن صدای خداوند

شنیدن صدای خداوند بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است سرنوشت ما چه خوب و چه بد در گرو این است که پیروی از چه صدایی را در زندگی خود بر پیشه کنیم. شنیدن صدای خداوند و اطاعت از آنچه او می گوید برای ما […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۴ فوریه ۲۰۱۸،ملک خاص خداوند

ملک خاص خداوند بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است کلام خداوند می گوید که ما باید هم در روح و هم در جسم خود خداوند را جلال دهیم. ( اول قرنتیان ۶ : ۲۰ را مطالعه کنید.) زیرا هر دوی آنها متعلق به خداوند […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail