رویای ما رساندن پیغام نجات به همه امت ها است

مقالات

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان ۵ : ۲۵ به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال ۳۱ : ۱۰ – ۳۱ یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

تعمید روح القدس

نان روزانه

نان روزانه ۱۹مارس ۲۰۱۸،خدای شخصی

خدای شخصی بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من روزی در یکی از بزرگترین دانشگاههای انگلستان مقام استادی داشتم. دارای مدارج تحصیلی بودم. بهره هوشی بالایی داشتم. اما به هیچ وجه از اعتراف ایمان به داستان خلقتی که در کتابمقدس ذکر شده احساس شرمساری نداشتم. قبل از آنکه به کلام خدا […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۸مارس ۲۰۱۸،اعتراف ایمان

اعتراف ایمان من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ خداوند بر من آشکار ساخته که اگر مسیحیان به گذشته خود نگاه کنند خواهند دید که اعلام های منفی بسیاری بر زندگی خود نموده اند. ممکن است در […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۷ مارس ۲۰۱۸،اسلحه های نبرد ما

اسلحه های نبرد ما من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ در مکاشفه ۱۲ : ۷ – ۹ آسمان از اژدها ( شیطان ) و فرشتگانش پاک می شود. آسمان شادی کن. زمین مراقب باش. در این […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۶ مارس ۲۰۱۸،تقدیم جان خود

تقدیم جان خود من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ برای اینکه به طور کامل از تمام برکاتی که در خون عیسی نهفته است بهره مند شویم باید بدانیم چگونه آن را در زندگی مان به کار […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۵ مارس ۲۰۱۸،اهمیت عشأ

اهمیت عشأ من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ . به این نکته اشاره کردیم که حیات هر فرد در خون است ( لاویان ۱۷ : ۱۱ ) اگر بخواهیم حیات روحانی داشته باشیم باید خون او […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail