رویای ما رساندن پیغام نجات به همه امت ها است

مقالات

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان 5 : 25 به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال 31 : 10 – 31 یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

تعمید روح القدس

نان روزانه

نان روزانه 20 فوریه 2019،مجدداً اعلام کنید.

مجدداً اعلام کنید شیطان هیچ جایی در من ندارد هیچ قوتی بر من ندارد . هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد. زیرا تمام ادعاهای او در مورد من با خون عیسی تسویه شده است زمانی که برای اولین بار شروع به چنین اعلام هایی نمودم را به یاد می آورم. چنین فکر می […]

درس ششم – تعمید در روح القدس

  تعمید روح القدس بر طبق کلام خدا چیست ؟ آیا تعمید و پری روح القدس دو مبحث مجزا هستند ؟ علائم تعمید روح القدس چیست ؟

نان روزانه 19 فوریه 2019،بخشیدن دیگران

بخشیدن دیگران شیطان هیچ جایی در من ندارد هیچ قوتی بر من ندارد . هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد. زیرا تمام ادعاهای او در مورد من با خون عیسی تسویه شده است یکی از موضوعاتی که باعث می شود شیطان اجازه یابد بر ایماندار مدعی شود عدم بخشش دیگران است. عیسی به […]

نان روزانه 18 فوریه 2019،تازگی بوسیله روح

تازگی بوسیله روح بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است تازه شدن قسمتی از فرآیند نجات است. در تیتوس 3 : 5 می خوانیم ” ما را نه به سبب کارهای نیکوئی که کرده بودیم بلکه از رحمت خویش نجات بخشید به غسل تولد تازه […]

نان روزانه 17 فوریه 2019،غُسل و احیا بوسیله روح القدس

غُسل و احیا بوسیله روح القدس بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است فرآیند نجات و تولد تازه شامل غسل و نو شدن است ” ما را نه به سبب کارهای نیکویی که کرده بودیم بلکه از رحمت خویش نجات بخشید به غسل تولد تاره […]