رویای ما رساندن پیغام نجات به همه امت ها است

مقالات

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان 5 : 25 به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال 31 : 10 – 31 یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

تعمید روح القدس

نان روزانه

نان روزانه 22 اکتبر 2020،کاهن اعظم اعتراف ما

کاهن اعظم اعتراف ما بیائید اعتراف خود را استوار نگاه داریم جایگاه مسیح به عنوان کاهن اعظم با اعترافات ما در ارتباط است. بیائید به سه متن از کتاب عبرانیان نگاه کنیم. اولین قسمت در عبرانیان 3 :1 آمده که چنین می گوید : ” پس ای برادران مقدس که در دعوت را بر عیسی […]

نان روزانه 21 اکتبر 2020،ثمرۀ سعی و تلاش

ثمرۀ سعی و تلاش بیائید کوشا باشیم ثمرۀ سعی و تلاش باید از طریق افزایش مشارکت حاصل شود. نباید تلاش کنیم که زندگی مسیحی خود را به تنهایی پیش ببریم. کلام خداوند می گوید که ما اعضای یک بدن هستیم و همه ما به یکدیگر نیازمندیم. به عنوان مثال ( رومیان 12: 4 – 5 […]

نان روزانه 20 اکتبر 2020،کاشتن بذر کوشایی

کاشتن بذر کوشایی بیائید کوشا باشیم کوشا بودن میوه ای است که باید کاشته شود.در اینجا به برخی آیات به طور خلاصه نگاه می کنیم تا بدانیم چگونه می توان بذر کوشایی را در زندگی خود بکاریم. در دوم تیمو تائوس 6:2 پولس می گوید : “آن که باید نخست از محصول نصیب ببرد کشاورزی […]

نان روزانه 19 اکتبر 2020،تحقق وعده های خداوند

تحقق وعده های خداوند بیائید کوشا باشیم بسیاری از وعده های خداوند مشروط هستند. به عبارت دیگر زمانی که خداوند وعده ای می دهد چنین می گوید : ” اگر تو این کار را انجام بدهی سپس من این کار را انجام خواهم داد.” ما حق نداریم که وعده را بطلبیم مگر اینکه ابتدا شرایطی […]

نان روزانه 18 اکتبر 2020،پیشرفت در سعی و تلاش شخصی

پیشرفت در سعی و تلاش شخصی بیائید کوشا باشیم دعای زیبا و طولانی در کتاب امثال وجود دارد که حکم چراغ راهنما برای راهم بوده است. این دعا خلاصۀ روش دست یابی به ثروت و رفاه دائمی را بازگو می کند. یکی از شرایط را خداوند انجام می دهد و شرط دیگر را ما تا […]