رویای ما رساندن پیغام نجات به همه امت ها است

مقالات

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان 5 : 25 به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال 31 : 10 – 31 یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

تعمید روح القدس

نان روزانه

نان روزانه 22 آوریل 2019،رهایی خواهیم یافت

رهایی خواهیم یافت عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم راهنمایی های عملی مفیدی در کتاب رومیان 6 : 11 – 13 یافت می شود. اول – ” خود را مرده انگارید ” ( آیه 11 ) کتاب مقدس می گوید که ما نسبت به گناه […]

نان روزانه 21 آوریل 2019،ورود به حیات

ورود به حیات عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم امروز ما با جزئیات بیشتری به آنچه در کتاب رومیان به عنوان روش عمل کرد خدا نوشته شده نگاه می کنیم. در رومیان باب 6 چند نکته به عنوان یکی شدن ما با عیسی ذکر شده […]

نان روزانه 20 آوریل 2019،روش کار رومیان

روش کار رومیان عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم اکنون بیائید به روش کاری که در رومیان باب 6 ذکر شده نگاه بیاندازیم. وقتی به روش کار رومیان فکر می کنم بیشتر یاد کتابهای آشپزی می افتم. اگر ما مسیحیان از کتاب مقدس به عنوان […]

نان روزانه 19 آوریل 2019،تدارکی کامل

تدارکی کامل عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم خداوند از طریق صلیب با مشکل گناه برخورد کرد. او فدیه ای برای تمامی گذشته ما مهیا نمود. ” او همه گناهان ما را آمرزید. ” ( کولسیان 2 : 13 ) از طریق مرگ عیسی به […]

نان روزانه 18 آوریل 2019،قربانی کامل

قربانی کامل عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم خداوند را پسند آمد تا عیسی را مضروب ساخته و او را به دردها مبتلا سازد. عیسی مبتلا و دردمند شد . عیسی از لحاظ جسمی بیمار شد. بدن او له شده و مضروب و مبتلا گشت […]