رویای ما رساندن پیغام نجات به همه امت ها است

مقالات

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان ۵ : ۲۵ به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال ۳۱ : ۱۰ – ۳۱ یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

تعمید روح القدس

نان روزانه

نان روزانه ۲۰جون ۲۰۱۸،بهای دوستی

بهای دوستی من دوست مسیح هستم تعهد خداوند به شما معادل میزان تعهدی است که شما نسبت به او دارید. خداوند هرگز وارد عهدی یک جانبه نمی شود. بهای داشتن رابطه با او این است که همه چیز را به او تسلیم کنید ” به همین سان هیچ یک از شما نیز تا زمانی که […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۹جون ۲۰۱۸،مشارکت عالی

مشارکت عالی من دوست مسیح هستم یوحنا در رساله اول خود چنین می نویسد ” ما آنچه را دیده و شنیده ایم به شما نیز اعلام می کنیم تا شما نیز با ما رفاقت داشته باشید. رفاقت ما با پدر وبا پسرش عیسی مسیح است. ” ( اول یوحنا ۱ : ۳ به عبارت دیگر […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۸ جون ۲۰۱۸،ملاک خداوند برای دوستی

ملاک خداوند برای دوستی من دوست مسیح هستم متأسفانه در دنیای امروز واژه دوست ارزش خود را از دست داده و دوستی تبدیل به مفهومی بی ارزش گشته است. اما می خواهم بدانید که ملاک خداوند برای دوستی تغییر نکرده است. برای خداوند دوستی بر اساس عهدی است که بین دو نفر بسته می شود. […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۷ جون ۲۰۱۸،خانه واقعی ما

خانه واقعی ما من فرزند خداوند هستم یکبار زمانی که واقعاً در مورد شرایط روحانی خود نگران بودم از خداوند خواستم که آسمان را برای من واقعی تر بسازد. ایمان دارم که آسمان خانه حقیقی همه فرزندان پدراست. هرگز کودکی را ندیدیم که خانه خود را نشناسد. یک کودک ممکن است خیابان و کوچه را […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۶ جون ۲۰۱۸،خشنودی پدر

خشنودی پدر من فرزند خداوند هستم در فیلیپیان ۲ :۳ پولس به ما هشدار می دهد که : ” هیچ کاری را از سَرِ جاهطلبی یا تکبّر نکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. ” یکی از مشکلات دائمی و شایعی که در کلیساها مشاهده کردم و متأسفانه بین خادمین نیز وجود […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail