رویای ما آشنایی امت ها با پیغام انجیل است

مقالات

yy

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail
couple-holding-hands-facebook

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان ۵ : ۲۵ به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail
eeee

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال ۳۱ : ۱۰ – ۳۱ یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

تعمید روح القدس

نان روزانه

fit-im-sport

نان روزانه ۵ دسامبر ۲۰۱۶،شرایط صحیح کنترل نفس

شرایط صحیح کنترل نفس بیائید با استقامت در مسابقه بدویم شرط دیگری که برای کسب موفقیت در مسابقه وجود دارد کنترل نفس است و این شرایط در واژه هایی که پولس در اول قرنتیان ۹ :۲۴ – ۲۵ می گوید نوشته شده است. در این آیات زندگی مسیحی به مسابقه ورزشی تشبیه شده که مقایسه […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail
Freedom woman on sunset sky

نان روزانه ۴ دسامبر ۲۰۱۶،دیدگاهی صحیح

دیدگاهی صحیح بیائید با استقامت در مسابقه بدویم یکی از شروط موفقیت در مسابقه، داشتن دیدگاهی صحیح است. پولس زمانی که به رابطه اش با عیسی مسیح اشاره می کند حقیقتی را برایمان بازگو می کنم ” می خواهم مسیح و نیروی رستاخیزش را بشناسم و در رنج های او سهیم شده با مرگش هم […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail
hero-partners

نان روزانه ۳ دسامبر ۲۰۱۶،موفقیت در مسابقه

موفقیت در مسابقه بیائید با استقامت در مسابقه بدویم نهمین بیائید در کتاب عبرانیان در اولین آیه از باب ۱۲ دیده می شود ” پس چون چنین ابری عظیم از شاهدان را گرداگرد خود داریم بیائید هر بار اضافی و هر گناه را که آسان به دست و پای ما می پیچید از خود دور […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail
family_picture_silhouette

نان روزانه ۲ دسامبر ۲۰۱۶،مشارکتی صحیح

مشارکتی صحیح بیائید به فکر یکدیگر باشیم در نتیجه مشارکت با خداوند و دوستان ایماندارمان یک نتیجۀ تقریباً منفی ای بوجود می آید و آن این است که ما دیگر نمی توانیم با بی ایمانان مشارکت قبلی خود را داشته باشیم ” زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مروید زیرا پارسایی و شرارت را چه […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail
what-should-be-the-husbands-role-in-marriage_1040x326

نان روزانه ۱ دسامبر ۲۰۱۶،ترغیبی صحیح

ترغیبی صحیح ترجمه تحت الفظی عبرانیان ۱۰ : ۲۴ چنین می گوید : ” ملاحظه یکدیگر را بنمائیم تا یکدیگررا به محبت و اعمال نیکو ترغیب نمائیم. ” در ترجمه هزاره نو از واژه برانگیختن استفاده می کند که دارای باری منفی است. من فکر می کنم این واژه عمداً اینجا استفاده شده تا ما […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail