رویای ما رساندن پیغام نجات به همه امت ها است

مقالات

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان 5 : 25 به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال 31 : 10 – 31 یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

تعمید روح القدس

نان روزانه

نان روزانه 20 نوامبر 2019،بی تزلزل

بی تزلزل بیائید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم عبرانیان 3 : 1 ما را پند می دهد که اعترافی صحیح داشته باشیم و سپس در عبرانیان 4 : 14 به ما گفته می شود که اعتراف خود را استوار نگاه داریم. وقتی که کتاب مقدس عیسی را کاهن اعظم ما می خواند […]

نان روزانه 19 نوامبر 2019،اهمیت امید

اهمیت امید بیائید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم اغلب مسیحیان موعظات بسیاری در مورد ایمان و محبت شنیده اند اما آنچه درباره امید شنیده اند بسیار اندک است. درست همانند شرایطی که من سال ها پیش داشتم و در آن موقع به شدت به کمک خداوند احتیاج داشتم. من پیغام های بسیاری […]

نان روزانه 18 نوامبر 2019،حیات در خون عیسی

حیات در خون عیسی بیائید به مکان اقدس وارد شویم زمانی که کاهن با بخور و خون وارد قدس الاقداس می شد او باید خون را هفت بار بر روی تخت رحمت می پاشید. قانونی که خداوند مقرر کرده بود بسیار خاص بود. نه شش بار و نه هشت بار بلکه هفت بار باید این […]

نان روزانه 17 نوامبر 2019،حیات در خون

حیات در خون بیائید به مکان اقدس وارد شویم کتاب لاویان در عهد عتیق دربارۀ قوانین مربوط به کاهنان قوم اسرائیل یعنی اسباط هارون سخن می گوید. خداوند می گوید ” زیرا حیات هر جاندار در خون اوست و من آن را بر مذبح به شما داده ام تا برای جان های شما کفاره کند […]

نان روزانه 16 نوامبر 2019،هفت بار

هفت بار بیائید به مکان اقدس وارد شویم عهد عتیق سایه ای از این حقیقت بود که عیسی چگونه باید بهای گناهان ما را پرداخت کند و به قربانی نهایی تبدیل شود. این سایه در قوانین روز کفاره دیده می شود که با جزئیات در کتاب لاویان باب 16 آمده است. کاهن اعظم فقط یک […]