رویای ما رساندن پیغام نجات به همه امت ها است

مقالات

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان 5 : 25 به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال 31 : 10 – 31 یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

تعمید روح القدس

نان روزانه

نان روزانه 16 سپتامبر 2019،ملبس به لباس عدالت

8 ملبس به لباس عدالت همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است در ادامه شهادتی که ایوب دربارۀ روش زندگیش می دهد این گونه می خوانیم که خود خداوند در مورد ایوب چنین می گوید : ” او مردی عادل بود . ” این واژه ها چنان مرا جذب خود […]

اصول آزاد سازی – قسمت اول

  در این ویدئو درک پرینس سعی می کند تا به سئوالات اساسی در مورد روح های شریر پاسخ دهد سئوالاتی که شاید در ذهن همه ما وجود دارد

نان روزانه 15 سپتامبر 2019،مقیاس عدالت

مقیاس عدالت همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است واژه های که ایوب به کار می برد بسیار عمیق هستند. او به خداوند می گوید که گناهکار نیست و ادامه می دهد که هیچ یک از گناهان زیر را مرتکب نشده است هر چند بسیاری از مسیحیان وقف شده ممکن […]

نان روزانه 14 سپتامبر 2019،توجه به آنان که مورد بی توجهی قرار گرفته اند

توجه به آنان که مورد بی توجهی قرار گرفته اند همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است کتابچه ای کوچکی تحت عنوان یتیمان ، بیوه زنان ، فقیران و ستم دیده گان نوشته ام. این کتاب خودِ مرا متحیر می سازد. همانطور که دیروز گفتم پس از 60 سال موعظه […]

نان رئزانه 13 سپتامبر 2019،چشمۀ شفقت

8 چشمۀ شفقت همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است در مزامیر 84 : 6 می خوانیم “چون از وادی اشکها می گذرند آن را به چشمه ساران بدل می سازند و باران پاییزی نیز آن را به آبگیرها می پوشاند بعد از 60 سال زندگی در ایمان و قدم […]