Welcome to Risen. Our mission is to guide people of all backgrounds into a personal relationship with Jesus Christ.

مقالات

yy

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail
couple-holding-hands-facebook

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان ۵ : ۲۵ به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail
eeee

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال ۳۱ : ۱۰ – ۳۱ یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

تعمید روح القدس

نان روزانه

1520_1513792215583248_3555242573280852154_n

نان روزانه ۲۵ آوریل ۲۰۱۶،نماینده شگفت انگیز ما

نماینده شگفت انگیز ما عیسی به جای ما مرد تا بتوانیم در حیات او سهیم گردیم بیائید در مورد این که چگونه مسیح خود را با نژاد بشری یکی ساخت و گناه آنها را بر خود گرفت نگاهی به چند آیه بیاندازیم ” از آنجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارند، او نیز در […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail
cropped-cropped-simon-dewey-the-lord-is-my-shepherd

نان روزانه ۲۵ آوریل ۲۰۱۷،نماینده شگفت انگیز ما

 آوریلنماینده شگفت انگیز ما عیسی به جای ما مرد تا بتوانیم در حیات او سهیم گردیم بیائید در مورد این که چگونه مسیح خود را با نژاد بشری یکی ساخت و گناه آنها را بر خود گرفت نگاهی به چند آیه بیاندازیم ” از آنجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارند، او نیز در […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail
12573954_1080043995374197_9146383285320624584_n

نان روزانه ۲۴ آوریل ۲۰۱۶،او به خاطر ما رنج کشید

او به خاطر ما رنج کشید عیسی به جای ما مرد تا بتوانیم در حیات او سهیم گردیم باب ۵۳ کتاب اشعیا توصیفی جز به جز و نبوتی درباره رنج های عیسی مسیح به ما ارائه می دهد.این کتاب در حدود ۷۰۰ سال قبل از اینکه این واقعه رخ دهد نگاشته شده است ” آزار […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail
holy_cross-wallpaper-1280x800

نان روزانه ۲۳ آوریل ۲۰۱۷،کفاره : رینگ

کفاره : رینگ عیسی به جای ما مرد تا بتوانیم در حیات او سهیم گردیم برای اینکه بتوانید نقش کفاره را در سایه کل انجیل درک کنید به ساختار یک چرخ توجه کنید. یک چرخ از سه قسمت اصلی تشکیل شده است. قسمت خارجی، پره ها و رینگ. دایره خارجی نشان تدارک کامل خداوند برای […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail
maxresdefault

نان روزانه ۲۲ آوریل ۲۰۱۷،رهایی خواهیم یافت

رهایی خواهیم یافت عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم راهنمایی های عملی مفیدی در کتاب رومیان ۶ : ۱۱ – ۱۳ یافت می شود. اول – ” خود را مرده انگارید ” ( آیه ۱۱ ) کتاب مقدس می گوید که ما نسبت به گناه […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail