رویای ما رساندن پیغام نجات به همه امت ها است

مقالات

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان ۵ : ۲۵ به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال ۳۱ : ۱۰ – ۳۱ یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

تعمید روح القدس

نان روزانه

نان روزانه ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷،واکنشی صحیح

واکنشی صحیح بیائید شکر گزار باشیم در رساله عبرانیان نویسنده ما را نصیحت می کند که شکرگزار باشیم. حال بیائید ببینیم بعد از چه نقل قولی او چنین نصیحت می کند. در این جا ما با هشداری جدی روبرو می شویم. نویسنده مثالی کاربردی از عهد عتیق بیان می کند. جائی که خداوند با قوم […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷،اجتناب از شکرگزاری

اجتناب از شکرگزاری بیائید شکر گزار باشیم برخی از مردم نسبت به خداوند واقعا شکرگزارند اما هرگز زمانی را برای ابراز آن اختصاص نمی دهند. چه حسی داشتید اگر فرزندان شما هرگز به خاطر آنچه برایشان انجام داده بودید از شما تشکر نمی کردند؟ چه احساسی داشتید اگر آنها هرگز نمی گفتند متشکرم ! و […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۰ دسامبر ۲۰۱۷،فیض وشکرگزاری

فیض وشکرگزاری بیائید شکر گزار باشیم دهمین بیائید در انتهای باب ۱۲ کتاب عبرانیان دیده می شود ” پس چون پادشاهی ای را می یابیم که تزلزل ناپذیر است بیائید شکر گزار باشیم و خدا را با ترس و هیبت عبادتی پسندیده نمائیم . ” ( عبرانیان ۱۲ : ۲۸ در ترجمه تحت الفظی این […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۹ دسامبر ۲۰۱۷،تا به آخر

تا به آخر بیائید با استقامت در مسابقه بدویم یکی از موضوعاتی که در کتاب عبرانیان دائماً هشدار داده می شود خطر بازگشت از ایمان است. پنج متن مشخص در عبرانیان وجود دارد که به ما در باره خطر بازگشت هشدار می دهد. این ها برخی از جدی ترین آیات کتاب مقدس هستند. یکی از […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۸ دسامبر ۲۰۱۷،فرایند مداومت

فرایند مداومت بیائید با استقامت در مسابقه بدویم بیائید به برخی از اصول ساده ای که به ما برای بدست آوردن استقامت کمک می کنند نگاه کنیم که در نوشتجات پولس در رومیان ۵ : ۱ – ۲ آمده است ” پس چون از راه ایمان پارسا شمرده شده ایم به واسطه خداوندمان عیسی مسیح […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail