مفتخریم که به اطلاع شما برسانیم که کتاب گویای برکت یا لعنت هم اکنون در دسترس شما می باشد.

شما می توانید فایل های صوتی کتاب برکت یا لعنت را هم اکنون به طور رایگان از لینک های زیر دانلود کنید.

 

مقدمه

پیشگفتار

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

فصل هشتم

فصل نهم

فصل دهم

فصل یازدهم

فصل دوازدهم

فصل سیزدهم

فصل چهاردهم

فصل پانزدهم

فصل شانزدهم

فصل هفدهم

فصل هجدهم

فصل نوزدهم

فصل بیستم

فصل بیست و یکم

فصل بیست و دوم

فصل بیست و سوم