بدن من هیکل روح القدس است
بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است
” اما آن قادر مطلق در خانه های ساخته شده به دست انسان ساکن نمی شود چنانکه نبی گفته است : خداوند می فرماید آسمان تخت پادشاهی من است و زمین کرسی زیر پایم. چه خانه ای برای من بنا می کنید و مکان آرمیدنم کجاست؟ مگر دست من این همه را نساخته است؟ “( اعمال ۷ : ۴۸ – ۵۰ ) خداوند بر اساس هدفی الهی نه در هیکلی که بدست انسان ها بنا شده باشد، بلکه در خانه هایی که دستان الهی آنها را ساخته باشد ساکن می شود و آن هیکل بدن ایماندار است که از طریق عیسی فدیه داده شده است. چنانکه پولس در اول قرنتیان ۶ : ۱۳ بیان می کند : ” خوراک برای شکم است و شکم برای خوراک و خدا هم این و هم آن را از میان بر خواهد داشت . اما بدن برای بی عفتی نیست بلکه برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن . ” این آیه درباره طعامی صحبت می کند که برای شکم است و شکمی که برای غذا خوردن است. در امثال می خوانیم : ” پارسایان تا به سیری طعام خواهند خورد اما شکم شریران گرسنه می ماند . ” ما به عنوان پارسایان نباید در خوراک خوردن زیاده روی کنیم . چرا ؟ زیرا بدن ما هیکل خداوند است و ما نباید آن را با شکم پرستی، میگساری و فساد و سؤاستفاده های دیگر آلوده کنیم. بدن ما متعلق به خداوند است. ” بدن برای خداوند است و خداوند برای بدن . ” زمانی که جسم خود را به خداوند تقدیم می کنم در آن صورت خداوند بر بدن من مسلط خواهد شد . اجازه دهید برای توضیح بیشتر از این مثال استفاده کنم. اگر من ملکی را خریداری کنم خود مسئول حفظ و بنای آن ملک هستم. اما اگر من در خانه ای اجاره ای زندگی کنم صاحب خانه مسئول حفظ و بنای آن خانه است. اگر تنها به عیسی اجازه دهیم که به طور موقت بر جسم ما اختیاراتی داشته باشد هیچ مسئولیتی برای حفظ و بنای آن نخواهد پذیرفت. اما اگر بدن ما کاملاً به او تعلق داشته باشد او مسئول نگهداری و بنای آن خواهد بود و نه ما . این آیه هدفی است که خداوند برای جسم ما دارد
خداوندا تو را شکر می کنم و به خاطر خون مسیح و کار روح القدس از تو سپاسگزارم. اعلام می کنم که جسم من هیکل روح القدس است و خداوند اختیار کامل بر جسم من دارد . بنابراین من آن را با شکم پرستی میگساری و فساد و هرگونه سؤاستفاده ناپاک نمی گردانم . بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه شده و پاک گشته است. آمین

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail