Posts by admin

110 of 787 items

نان روزانه 18 جون 2019،ملاک خداوند برای دوستی

by admin

ملاک خداوند برای دوستی من دوست مسیح هستم متأسفانه در دنیای امروز واژه دوست ارزش خود را از دست داده و دوستی تبدیل به مفهومی بی ارزش گشته است. اما می خواهم بدانید که ملاک خداوند برای دوستی تغییر نکرده است. برای خداوند دوستی بر اساس عهدی است که بین دو نفر بسته می شود. […]

نان روزانه 17 جون 2019،خانه واقعی ما

by admin

خانه واقعی ما من فرزند خداوند هستم یکبار زمانی که واقعاً در مورد شرایط روحانی خود نگران بودم از خداوند خواستم که آسمان را برای من واقعی تر بسازد. ایمان دارم که آسمان خانه حقیقی همه فرزندان پدراست. هرگز کودکی را ندیدیم که خانه خود را نشناسد. یک کودک ممکن است خیابان و کوچه را […]

نان روزانه 16 جون 2019،خشنودی پدر

by admin

خشنودی پدر من فرزند خداوند هستم در فیلیپیان 2 :3 پولس به ما هشدار می دهد که : ” هیچ کاری را از سَرِ جاهطلبی یا تکبّر نکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. ” یکی از مشکلات دائمی و شایعی که در کلیساها مشاهده کردم و متأسفانه بین خادمین نیز وجود […]

نان روزانه 15 جون 2019،در آغوش پدر

by admin

در آغوش پدر من فرزند خداوند هستم کودکی را تصور کنید که در آغوش پدر خود احساس امنیت دارد. صورتش را بر شانه پدرش چسپانده است. ممکن است مشکلات و بحران های بسیاری در اطرافش وجود داشته باشند حتی ممکن است دنیای اطرافش نابود شود اما کودک کاملاً در آرامش است و به هیچ وجه […]

نان روزانه 14جون 2019،پذیرفته شده

by admin

پذیرفته شده من فرزند خداوند هستم افسسیان 1 : 6 را دوست دارم زیرا در آن یک مفهوم اصلی مستتر است و آن کلمه ” پذیرفته شده ” است. ” تا بدین وسیله فیض پرجلال او ستوده شود، فیضی که در آن محبوب به ‌رایگان به ما بخشیده شده است ” یکبار دیگر تاکید می […]

نان روزانه 13 جون 2019،رفتن به حضور خداوند

by admin

رفتن به حضور خداوند من فرزند خداوند هستم زمانی که عیسی به زمین آمد هدف اصلی او این بود آنانی که به او ایمان می آورند را نزد پدر ببرد. خداوند این حقیقت را در آیات مختلفی بازگو می کند. به عنوان مثال به آیه زیر توجه کنید ” باری، همه یکدل و همدرد و […]

نان روزانه 12 جون 2019،حس ارزشمند بودن واقعی

by admin

حس ارزشمند بودن واقعی من فرزند خداوند هستم افراد بسیاری را خدمت کرده ام که از حقارت و حس کوچک پنداری خود رنج می بردند. این افراد عزت نفس بسیار پائینی داشتند و همین امر باعث می شد که مشکلات روحانی و عاطفی بسیاری در زندگی آنها وجود داشته باشد. اول یوحنا 3 :1 می […]

نان روزانه 11 جون 2019،هویت واقعی

by admin

هویت واقعی من فرزند خداوند هستم دلیل اینکه عیسی مسیح به زمین آمد این بود که ما را به سوی خداوند هدایت کند. اگر ما این مکاشفه را به خوبی درک نکنیم نمی توانیم هدف کامل و نهایی فدیه را درک کنیم. زمانی که ما به طور کامل این مکاشفه را درک کرده و با […]

نان روزانه 10 جون 2019،کاملا متعلق به او هستم

by admin

کاملا متعلق به او هستم من بخشیده شدم و از گناهانم رهایی یافتم پسری در شهری ساحلی زندگی می کرد او مجسمه ساز و حکاکی ماهر بود. برای خود قایق کوچک درست کرد. زمانی که وی بادبان های کوچکی بر آن نصب کرد آن قایق به زیبایی می توانست بر روی آب حرکت کند. روزی […]