Posts by admin

110 of 620 items

نان روزانه ۱۹مارس ۲۰۱۸،خدای شخصی

by admin

خدای شخصی بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من روزی در یکی از بزرگترین دانشگاههای انگلستان مقام استادی داشتم. دارای مدارج تحصیلی بودم. بهره هوشی بالایی داشتم. اما به هیچ وجه از اعتراف ایمان به داستان خلقتی که در کتابمقدس ذکر شده احساس شرمساری نداشتم. قبل از آنکه به کلام خدا […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۸مارس ۲۰۱۸،اعتراف ایمان

by admin

اعتراف ایمان من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ خداوند بر من آشکار ساخته که اگر مسیحیان به گذشته خود نگاه کنند خواهند دید که اعلام های منفی بسیاری بر زندگی خود نموده اند. ممکن است در […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۷ مارس ۲۰۱۸،اسلحه های نبرد ما

by admin

اسلحه های نبرد ما من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ در مکاشفه ۱۲ : ۷ – ۹ آسمان از اژدها ( شیطان ) و فرشتگانش پاک می شود. آسمان شادی کن. زمین مراقب باش. در این […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۶ مارس ۲۰۱۸،تقدیم جان خود

by admin

تقدیم جان خود من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ برای اینکه به طور کامل از تمام برکاتی که در خون عیسی نهفته است بهره مند شویم باید بدانیم چگونه آن را در زندگی مان به کار […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۵ مارس ۲۰۱۸،اهمیت عشأ

by admin

اهمیت عشأ من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ . به این نکته اشاره کردیم که حیات هر فرد در خون است ( لاویان ۱۷ : ۱۱ ) اگر بخواهیم حیات روحانی داشته باشیم باید خون او […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۴ مارس ۲۰۱۸،خون عیسی

by admin

خون عیسی من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ در باب ۶ انجیل یوحنا عیسی ۴ بار این جمله را برای ایمانداران تکرار می کند : ” در روز واپسین او را بر خواهم خیزانید ” قیام […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۳ مارس ۲۰۱۸،جلالی که آشکار خواهد شد

by admin

جلالی که آشکار خواهد شد من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ در نظر من رنجهای زمان حاضر در قیاس با جلالی که در ما آشکار خواهد شد ( در زمان رستاخیز ) هیچ است زیرا خلقت […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۲ مارس ۲۰۱۸،قوت قیام در زندگی ما

by admin

قوت قیام در زندگی ما من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ در لاویان ۱۷ :۱۱ آمده است ” زیرا حیات هر جاندار در خون است . ” زمانی که خون عیسی ریخته شد در حقیقت حیات […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۱ مارس ۲۰۱۸،بدن من متعلق به خداوند است

by admin

بدن من متعلق به خداوند است اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند و باعث جلال او شوند ما اعضای بدن مان را تسلیم خداوند کرده و چنین اعلام می کنیم که خداوندا از آنها استفاده کن. پس از آن وظیفه ما این است که این معبد […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۰ مارس ۲۰۱۸،از که فرمان می برید؟

by admin

از که فرمان می برید؟ اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند و باعث جلال او شوند ” آیا نمی‌دانید که وقتی خود را همچون بندگانی فرمانبردار تسلیم کسی می‌کنید، بندگان آن ‌کس خواهید بود که او را فرمان می‌برید، خواه بندۀ گناه، که منجر به مرگ […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail