Posts by admin

110 of 495 items

نان روزانه ۲۵جولای ۲۰۱۷،اراده ی خداوند برای ما

by admin

اراده ی خداوند برای ما من مقدس هستم ” به علاوه همه ما پدران زمینی داشتیم که تأدیب مان می کردند و ما به آنها احترام می گذاشتیم حال چقدر باید بیشتر باید پدر روح های مان را اطاعت کنیم تا حیات داشته باشیم . پدران ما کوتاه زمانی بنا بر صلاح دید خود ما […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۲۴جولای ۲۰۱۷،فرا خوانده شده ایم تا مقدس باشیم

by admin

فرا خوانده شده ایم تا مقدس باشیم من مقدس هستم پولس ایمان داران رومیان را چنین خطاب می کند ” به همه آنها که در روم محبوب خدایند و فراخوانده شده اند تا از مقدسان باشند “( رومیان ۷:۱ واژۀ مقدسان به افرادی اشاره می کند که دارای قدوسیت هستند. واژه بودنto be در زبان […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۲۳جولای ۲۰۱۷،قدوسیت چیست؟

by admin

قدوسیت چیست؟ من مقدس هستم در مورد قدوسیت تعاریف اشتباه بسیاری وجود دارد. بسیاری از مسیحیان سعی می کنند که با اجتناب از بعضی کارها به قدوسیت دست یابند. آنها فکر می کنند که اگر من این کار و آن کار را انجام ندهم در آن صورت من مقدس هستم. اما این کار هیچ ربطی […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۲۲ جولای ۲۰۱۷،خداوند جایگاه ما را مشخص می کند

by admin

خداوند جایگاه ما را مشخص می کند من عضو بدن مسیح هستم ” زیرا بدن هر چند یکی است از اعضای بسیار تشکیل شده و همهم اعضای بدن اگر چه بسیارند اما یک بدن را تشکیل می دهند . در مورد مسیح نیز چنین است . زیرا بدن نه از یک عضو بلکه از اعضای […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۲۱جولای ۲۰۱۷،رفتار صحیح با یکدیگر

by admin

رفتار صحیح با یکدیگر من عضو بدن مسیح هستم دنیا پر از افرد مختلفی است. ممکن است به ظاهر یک فردی نگاه کرده و بگوئید زیاد علاقه ای به او ندارید و حتی ممکن است در آینه نگاه کنید و همان چیز را دربارۀ خود بگوئید اما ما باید به برادران و خواهران خود در […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۲۰ جولای ۲۰۱۷،همکاری با یکدیگر

by admin

همکاری با یکدیگر من عضو بدن مسیح هستم فکری که تازه شده است ما را به سوی جایگاه صحیح در بدن هدایت می کند. در این صورت ما می فهمیم هر کدام از ما تنها یک عضو هستیم و به تنهائی نا کامل. و نمی توانیم به تنهایی کاری که خداوند از ما انتظار دارد […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۹ جولای ۲۰۱۷،به یکدیگر بافته شده ایم

by admin

به یکدیگر بافته شده ایم من عضو بدن مسیح هستم پولس در اول قرنتیان باب ۱۲ به این نکته اشاره می کند که هر عضو بر دیگری متکی است.هیچ عضوی وجود ندارد که مستقل از اعضای یکدیگر عمل کند. چشم نمی تواند به دست بگوید به تو احتیاج ندارم. سر نمی تواند به پا بگوید […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۸ جولای ۲۰۱۷،جایگاه مشخص من

by admin

جایگاه مشخص من من عضو بدن مسیح هستم عیسی گفت : ” که اگر ما به اندازه دانه خردل ایمان داشته باشیم می توانیم کوه ها را جابه جا کنیم. ” . ( متی ۲۰:۱۷ را مطالعه کنید.) مهم کمیت ایمان ما نیست بلکه کیفیت آن است. ایمان به افرادی عطاء می شود که واقعی […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۷جولای ۲۰۱۷،ما به یکدیگر نیاز داریم

by admin

ما به یکدیگر نیاز داریم من عضو بدن مسیح هستم پولس در افسسیان ۱ : ۲۲ – ۲۳ تصویری از قوم خدا بر روی زمین ارائه می دهد. پولس این تصویر در را اول قرنتیان بسط و گسترش داده و چنین می گوید ” بدین قرار شما بدن مسیح هستید و هر یک عضوی از […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۶جولای ۲۰۱۷،جای خود را پیدا کنیم

by admin

جای خود را پیدا کنیم من عضو بدن مسیح هستم امثال ۸:۲۷ چنین می گوید ” مردی که از خانه اش آواره شود پرنده ای را ماند که از لانه اش آواره شده باشد آیا تا به حال پرنده ای را دیده اید که از لانه اش بیرون آمده باشد و نتواند به آن باز […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail