Posts by admin

110 of 558 items

نان روزانه ۱۶ ژانویه ۲۰۱۸،تائید همه ادعاهای مان

by admin

تائید همه ادعاهای مان با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است اگر همه گناهان ما بخشیده شده است بنابراین از تمام حقوق عادل شمردگی بهره مند هستیم . اما اگر در زندگی ما گناهی توبه نشده و در نتیجه بخشیده نشده وجود دارد در آن قسمت حق قانونی و کاملی نداریم و شیطان […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۵ ژانویه ۲۰۱۸،حقوق کامل آزادی

by admin

حقوق کامل آزادی با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است در افسسیان ۱ : ۷ می توان ثمرۀ خون عیسی در زندگی های مان را مشاهده کرد ” در او،ما به ‌واسطۀ خون وی رهایی یافته‌ایم،که این همان آمرزش گناهان است، که آن را به اندازۀ غنای فیض خود،همراه با حکمت و فهم […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۴ ژانویه ۲۰۱۸،از ملکوتی به ملکوت دیگر

by admin

از ملکوتی به ملکوت دیگر من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام خداوند ما را نجات داده تا دیگر در دستان دشمن نباشیم بلکه در دستان او زندگی کنیم ” پدر را شکر گوئید که شما شایسته سهیم شدن در میراٍث مقدسان در قلمرو نور گردانیده است . […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۳ ژانویه ۲۰۱۸،او ما را آفریده و باز خریده است

by admin

او ما را آفریده و باز خریده است من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام می خواهم داستانی را برای تان نقل کنم. نیوزلندی ها نجارانی ماهر هستند و به زیبایی روی چوب کار می کنند. می خواهم با این داستان بهایی که عیسی برای نجات ما از […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۲ ژانویه ۲۰۱۸،به بهایی خریده شده اید

by admin

به بهایی خریده شده اید من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام واژه فدیه به معنای باز خرید است. ما به عنوان اسیر در دستان شیطان فروخته شده بودیم . پولس رسول می گوید : ” همچون برده به گناه فروخته شده ام . ” ( رومیان ۷ […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۱ ژانویه ۲۰۱۸،محافظت آن قادر مطلق

by admin

محافظت آن قادر مطلق من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام مزمور ۹۱ مزمور عصر اتم نیز خوانده می شود. این مزمور از محافظتی کامل در برابر هر نوع شرارت، خطر و آسیب سخن می گوید که بخواهد در هر زمان ، به صورت و هر وسیله ای […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۰ ژانویه ۲۰۱۸،انتقالی پر ثمر

by admin

انتقالی پر ثمر من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام ” چنین گویند فدیه شدگان خداوند که ایشان را از تنگی فدیه داده است .” ( مزامیر ۱۰۷ : ۲ برخی از مردم ممکن است بدانند که از دست شیطان رهایی یافته اند و برخی هم ندانند. اما […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۹ ژانویه ۲۰۱۸،بره بی عیب

by admin

بره بی عیب من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام ما از راه های گذشته خود که شیطانی و غیر الهی بودند فدیه داده شده یا باز خرید شده ایم و از دست شیطان ، محکومیت گناه و از بی پناه بودن در مقابل جملات آن غارتگر نجات […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۸ ژانویه ۲۰۱۸،ایمانداران حقیقی

by admin

ایمانداران حقیقی من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام ” چنین گویند فدیه شدگان خداوند که ایشان را از تنگی فدیه داده است .” ( مزامیر ۱۰۷ : ۲ ( تاکیدها اضافه شده است موضوع این آیه از کلام در رابطه با کاری است که خون عیسی برای […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۷ ژانویه ۲۰۱۸،حد محبت او

by admin

حد محبت او کاری که خون عیسی بر طبق کلام خدا قادر است برایم انجام دهد را ، به ضد شیطان ،بر زندگی خود اعلام می کنم در روز کفاره خون قربانی باید هفت بار پیش روی جایگاه کفاره در حضور خداوند پاشیده می شد. (لاویان ۱۶ : ۱۴ را مطالعه کنید.) می بینیم که […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail