Posts by admin

110 of 724 items

نان روزانه 18 آگوست 2019،به واسطۀ یک قربانی

by admin

به واسطۀ یک قربانی من در عیسی کامل گشته ام ” زیرا با یک قربانی تقدیس شد گان را تا ابد کامل ساخته است . ” ( عبرانیان 10 : 14 در این آیه ما دو زمان داریم و هر دو زمان مهم هستند. زمان اول زمان حال کامل است با یک قربانی تقدیس شدگان […]

نان روزانه 17 آگوست 2019،کمال الوهیت در مسیح

by admin

کمال الوهیت در مسیح من در عیسی کامل گشته ام ” به هوش باشید کسی شما را با فلسفه ای پوچ و فریبنده اسیر نسازد که نه بر مسیح بلکه بر سنت آدمیان و اصول ابتدای این دنیا استوار است . زیرا الوهیت با همه کلامش به صورت جسمانی در مسیح ساکن است. ” ( […]

نان روزانه 16 آگوست 2019،کامل در مسیح

by admin

00 کامل در مسیح من در عیسی کامل گشته ام زمانی من یک فیلسوف مجرب بودم. به عنوان یک فیلسوف به اینجا و آنجا و به همه جا نگاه می کردم تا بلکه بتوانم پاسخی برای سئوالاتم بیابم. در مسیحیت نیز تحقیق نمودم و آنطور که مسیحیت را به من ارائه داده بودند به این […]

نان روزانه 15 آگوست 2019،دستیابی به تدارک کامل خداوند

by admin

دستیابی به تدارک کامل خداوند من در عیسی کامل گشته ام یک مسیحی برای اینکه بتواند تمام و کمال در ارادۀ خداوند قرار بگیرد باید تمام آن چه که خداوند از طریق عیسی برای او تدارک دیده را بپذیرد. او نمی تواند هیچ قسمت از تدارک کامل خداوند را برای خود حذف کند و انتظار […]

نان روزانه 14 آگوست 2019،انجام ارادۀ خداوند

by admin

انجام ارادۀ خداوند من در عیسی کامل گشته ام چرا ما اینجا بر زمین هستیم ؟ ما بر زمینیم نه به خاطر این که ارادۀ خود را انجام دهیم بلکه به خاطر این که ارادۀ مسیح را انجام دهیم و مسئولانه اراده فرستاده خود را به جا آوریم. پولس در کولسیان 9:1 می نویسد ” […]

نان روزانه 13 آگوست 2019،معنای کمال

by admin

معنای کمال من در عیسی کامل گشته ام واژۀ کمال باعث ترس برخی از مردم می گردد. آنها فکر می کنند که کامل بودن به این معنا است که شما هرگز هیچ اشتباهی نکنید. هیچ سخن اشتباهی نگویید و هیچ خطایی از شما سر نزند. و این افراد می گویند : ” اگر هدف این […]

نان روزانه 12 آگوست 2019،دسترسی به روح القدس

by admin

دسترسی به روح القدس از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم ما بجز روح القدس روش دیگری برای دسترسی به خداوند نداریم. زیرا در الوهیت قانونی وجود دارد. کسی که به عنوان نماینده فرستاده می شود باید محترم شمرده شود تا فرد بتواند به الوهیت دسترسی داشته باشد. بنابراین وقتی که پدر پسر […]

نان روزانه 11 آگوست 2019،یک راه به سوی آزادی

by admin

یک راه به سوی آزادی از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم این واقعیتی حیاتی است که روح القدس دارای شخصیت است و نه تنها او یک شخص است بلکه او خداوند است. همان قدر که خدای پدر و خدای پسر خداوند هستند. او با دو عضو دیگر از الوهیت یکسانی برخورداراست. بنابراین […]

نان روزانه 10 آگوست 2019،آنچه ما را نزد پدر می آورد

by admin

آنچه ما را نزد پدر می آورد از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم عیسی گفت : ” من راه ، راستی و حیات هستم. ” ( یوحنا 6:14 این آیه را معمولاً نقل قول می کنیم زیرا آیۀ مورد علاقه ما برای بشارت است. اما با این وجود بسیار کم پیش می […]

نان روزانه 9 آگوست 2019،ما یک خانواده هستیم

by admin

ما یک خانواده هستیم از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم در عهد جدید قوم خداوند به ندرت با عناوین ” مسیحیان ” یا حتی ” ایمانداران ” خوانده می شوند متداول ترین عنوانی که برای آنها بکار می رود واژه ” برادران ” است که به عضویت آنها در یک خانوادۀ روحانی […]