Posts by admin

1120 of 832 items

نان روزانه ۹ اکتبر ۲۰۱۸،روحیۀ پرستش

by admin

روحیۀ پرستش مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم زمانی که به این فراخوان برای وارد شدن به آسایش خداوند فکر می کنیم باید این سوالات را از خودمان بپرسیم. آیا از زمان خود بهترین استفاده را می کنیم؟ آیا واقعا می دانیم معنای آسایش چیست ؟ آیا واقعا […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۸ اکتبر ۲۰۱۸،فرمان آسایش خداوند

by admin

فرمان آسایش خداوند مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم لیستی از برکات و لعنت ها در تثنیه باب ۲۸ وجود دارد. برکات با این واژه ها آغاز می شوند ” اگر صدای یهوه خدای خویش را به دقت بشنوید ” (از آن اطاعت کنید ) تمامی این برکات […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۷ اکتبر ۲۰۱۸،صلح و کامیابی

by admin

صلح و کامیابی برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند من هر روز برای صلح اورشلیم و اسرائیل دعا می کنم. ایمان دارم زمانی که کتاب مقدس می گوید ” برای صلح اورشلیم دعا کنید ” ( مزمور ۱۲۲ : ۶ ) این بدان معنا است که ما باید […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۶ اکتبر ۲۰۱۸،خداوند شفا دهندۀ ماست

by admin

خداوند شفا دهندۀ ماست برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند درست پس از آنکه خداوند قوم اسرائیل را از مصر بیرون آورد و نجات داد قوم اسرائیل تبدیل به قومی فدیه داده شده گشت و خداوند عهدی را با آنها بست. خداوند اولین مکاشفۀ خاص خود را به […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۵ اکتبر ۲۰۱۸،سخنان دلگرم کننده

by admin

سخنان دلگرم کننده برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند چگونه ما خود را با اهداف خداوند برای اسرائیل هم راستا می سازیم ؟ می خواهم روشی ساده به شما پیشنهاد کنم. در اشعیاء ۴۰ : ۱ – ۲ خداوند می گوید “تسلی دهید قوم مرا تسلی دهید خدای […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۴ اکتبر ۲۰۱۸،خداوندا به یاد آور

by admin

خداوندا به یاد آور برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند در اشعیا باب ۶۲ خداوند ما را برای انجام دعایی فعالانه و مداوم برای اورشلیم دعـــــــوت می کند ” ای اورشلیم بر حصارهایت دیدبانان گماشته ام که شب و روز هرگز خاموش نخواهند بود . ای کسانی که […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۳ اکتبر ۲۰۱۸،خداوند قوم خود را احیا می کند

by admin

خداوند قوم خود را احیا می کند برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند فراخوان دعا برای اورشلیم خطاب به همۀ آنانی است که کتاب مقدس را به عنوان کلام مقتدرانۀ خداوند می پذیرند. خداوند از تمامی قوم خود از هر ملت و هر پیشینه ای می خواهد که […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۲ اکتبر ۲۰۱۸،دعا برای کامیابی اسرائیل

by admin

دعا برای کامیابی اسرائیل برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند کتاب مقدس ما را تشویق می کند که برای اسرائیل نیکویی بطلبیم. برای اینکه در این راه به طورموثرعمل کنیم باید بدانیم که اهداف خداوند برای اسرائیل و اورشلیم چیست. سپس باید آماده باشیم تا هوشمندانه و مداوم […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱ اکتبر ۲۰۱۸،برای صلح اورشلیم دعا کنید

by admin

برای صلح اورشلیم دعا کنید برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند در پیدایش ۱۲ : ۲ – ۳ وعدۀ خداوند به ابراهیم را می بینیم. زمانی که به ابراهیم گفت اور کلده را ترک کرده و به سرزمین دیگری برو “از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸،بدن خود را بر قربانگاه قرار دهید

by admin

بدن خود را بر قربانگاه قرار دهید پدر م مرا بساخت در رومیان ۱:۱۲ پولس ما را هدایت می کند تا بدن های خود را تا زمانی که هنوز زنده هستیم به عنوان قربانی تقدیم خداوند کنیم “پس ای برادران در پرتو رحمتهای خدا از شما استدعا می کنم که بدنهای خود را همچون قربانی […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail