Posts by admin

2130 of 705 items

نان روزانه 3 اکتبر 2019،خداوند قوم خود را احیا می کند

by admin

خداوند قوم خود را احیا می کند برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند فراخوان دعا برای اورشلیم خطاب به همۀ آنانی است که کتاب مقدس را به عنوان کلام مقتدرانۀ خداوند می پذیرند. خداوند از تمامی قوم خود از هر ملت و هر پیشینه ای می خواهد که […]

نان روزانه 2 اکتبر 2019،دعا برای کامیابی اسرائیل

by admin

دعا برای کامیابی اسرائیل برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند کتاب مقدس ما را تشویق می کند که برای اسرائیل نیکویی بطلبیم. برای اینکه در این راه به طورموثرعمل کنیم باید بدانیم که اهداف خداوند برای اسرائیل و اورشلیم چیست. سپس باید آماده باشیم تا هوشمندانه و مداوم […]

نان روزانه 1 اکتبر 2019،برای صلح اورشلیم دعا کنید

by admin

برای صلح اورشلیم دعا کنید برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند در پیدایش 12 : 2 – 3 وعدۀ خداوند به ابراهیم را می بینیم. زمانی که به ابراهیم گفت اور کلده را ترک کرده و به سرزمین دیگری برو “از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و […]

نان روزانه 30 سپتامبر 2019،بدن خود را بر قربانگاه قرار دهید

by admin

بدن خود را بر قربانگاه قرار دهید پدر م مرا بساخت در رومیان 1:12 پولس ما را هدایت می کند تا بدن های خود را تا زمانی که هنوز زنده هستیم به عنوان قربانی تقدیم خداوند کنیم “پس ای برادران در پرتو رحمتهای خدا از شما استدعا می کنم که بدنهای خود را همچون قربانی […]

اصول آزاد سازی – قسمت دوم

by admin

  در ویدیوی شماره دو درک پرینس سعی می کند که به روش های اخراج ارواح ناپاک بپردازد . روش های کاربردی که می توان آن را در زندگی خود عملی کرد

نان روزانه 29 سپتامبر 2019،تقدیم اعضاء بدن ما

by admin

تقدیم اعضاء بدن ما پدر م مرا بساخت اجازه دهید به بررسی هدف خداوند از خلقت بدن انسان ها ادامه دهیم. اعضای بدن ما باید ابزارهای پارسایی باشند. اول اینکه روح القدس باید در این مکان ساکن شود و سپس بدن های ما تبدیل در دستهای او گردند. رومیان 19:6 چنین می گوید “من به […]

نان روزانه 27 سپتامبر 2019،سرشتی حیرت انگیز

by admin

سرشتی حیرت انگیز پدر م مرا بساخت در کتاب ایوب ما خلاصه ای زیبا از خلقت خلاقانه خداوند در مورد بدن های فیزیکی خود می خوانیم “دستان تو مرا به تمامی بسرشت و بساخت آیا اکنون هلاکم می کنی ؟ تمنا اینکه به یاد آری که مرا از گل سرشتی . آیا اکنون مرا به […]

نان روزانه 26 سپتامبر 2019،بدن های گران بهای ما

by admin

بدن های گران بهای ما پدر م مرا بساخت بیاید لحظه ای به آنچه کتاب مقدس دربارۀ مادۀ اولیه ساختن بدنمان می گوید نگاه کنیم. شاید برخی از ما نمی دانیم که کتاب مقدس مطالب بسیاری دربارۀ این بدن می گوید. وقتی مسیحیان به جسم خود اهمیت نمی دهند و دربارۀ آن طوری سخن می […]

نان روزانه 25 سپتامبر 2019،زیبایی زندگی

by admin

زیبایی زندگی پدر م مرا بساخت در پیدایش 7:2 داستان خلقت انسان را می خوانیم. خدای ذی شخصیت انسان ذی شخصیتی را می آفریند برای اینکه بتواند با او مشارکت شخصی داشته باشد. آنچه در اینجا مهم است رابطۀ شخص با شخص است. این یک مفهوم انتزاعی یا یک نیرویی سری نیست. بلکه این شخصی […]

نان روزانه 24 سپتامبر 2019،دو بار متعلق به او

by admin

دو بار متعلق به او پدر م مرا بساخت در اینجا به مثالی اشاره می کنم. این مثال برای به تصویر کشیدن بهایی است که عیسی برای فدیۀ ما از گناهان پرداخت نمود. روزی پسر کوچکی بود که قایق چوبی کوچکی ساخت. یک روز آن را به اقیانوس برد تا به آب بیندازد اما جریان […]