نان روزانه

110 of 598 items

نان روزانه 27 مارس 2020،خداوند محافظت می کند

by admin

خداوند محافظت می کند خداوند قومش را ترک نخواهد کرد زمانی که اسرائیل به عنوان یک کشور مستقل شناخته شد من در اورشلیم زندگی می کردم. به یاد می آورم زمانی که پرچم اسرائیل در مرکز اورشلیم بر افراشته شد با خود گفتم این حقیقتاً شگفت انگیز است. ” ای قومها کلام خداوند را بشنوید […]

نان روزانه 26 مارس 2020،خداوند حاضر است

by admin

خداوند حاضر است خداوند قومش را ترک نخواهد کرد خداوند به ابراهیم و یعقوب وعده داد که نسل آنها مانند شنهای ساحل بی شمار خواهند بود. این وعده تصویری واضح از چیزی است که 2000 سال بعد در قوم اسرائیل مشاهده می شود . امواج سهمگین بسیاری بر آنان فرود آمد. حملات بسیاری از سوی […]

نان روزانه 25 مارس 2020،شفا برای بدن

by admin

شفا برای بدن بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من کلام خدا چنین می گوید که عیسی ” او خود گناهان ما را در بدن خویش بر دار حمل کرد تا برای گناهان بمیریم و برای پارسایی زیست کنیم همان که به زخمهایش شفا یافته اید ” ( اول پطرس 2 […]

نان روزانه 24 مارس 2020،بدنهای حقیر

by admin

بدنهای حقیر بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من زمانی که انسان بر علیه خداوند سرکشی نمود تمام شخصیت وی تحت تاثیر قرار گرفت. کلمه ای که در کلام خدا برای تشریح شرایط انسان بعد از ورود گناه به کار می رود فساد است. تمامی جنبه های شخصیت انسان یعنی روح […]

نان روزانه 23 مارس 2020،قربانی زنده

by admin

قربانی زنده بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من ” پس ای برادران، در پرتو رحمتهای خدا، از شما استدعا می‌کنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدّس و پسندیدۀ خدا، به او تقدیم کنید که عبادت معقول شما همین است.” ( رومیان 12 : 1 در بابهای نخستین […]

نان روزانه 22 مارس 2020،طرح خداوند برای بدن ما

by admin

طرح خداوند برای بدن ما بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من ” زیرا باطن مرا تو آفریده ای تو مرا در رحم مادرم در هم تنیدی تو را سپاس می گویم زیرا عجیب و مهیب ساخته شده ام اعمال تو شگفت انگیزند جان من این را نیک می داند . […]

نان روزانه 21 مارس 2020،خلقتی کامل

by admin

خلقتی کامل بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من اگر به کتاب ایوب نگاه کنیم مکاشفات بی نظیری درباره بدن مان آن جا ذکر شده است. بین کتاب پیدایش و ایوب ارتباط متقابل و زیبایی وجود دارد. ایوب 10 : 8 – 12 خلاصه ای از خلقت بی نظیر خداوند درباره […]

نان روزانه 20 مارس 2020،خلقتی معجزه آسا

by admin

خلقتی معجزه آسا بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من ما به شخصیت انسان ها و دنیای درونی آن ها یعنی روح و جان آن ها اهمیت می دهیم . اما اجازه دهید که چشمان خود را بر این حقیقت که جسم انسان ها نیز بسیار مهم است و خلقت شگفت […]

نان روزانه 19مارس 2020،خدای شخصی

by admin

خدای شخصی بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من روزی در یکی از بزرگترین دانشگاههای انگلستان مقام استادی داشتم. دارای مدارج تحصیلی بودم. بهره هوشی بالایی داشتم. اما به هیچ وجه از اعتراف ایمان به داستان خلقتی که در کتابمقدس ذکر شده احساس شرمساری نداشتم. قبل از آنکه به کلام خدا […]

نان روزانه 18مارس 2020،اعتراف ایمان

by admin

اعتراف ایمان من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ خداوند بر من آشکار ساخته که اگر مسیحیان به گذشته خود نگاه کنند خواهند دید که اعلام های منفی بسیاری بر زندگی خود نموده اند. ممکن است در […]