نان روزانه

110 of 432 items

نان روزانه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶،میزان وراثت ما

by admin

میزان وراثت ما من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم بیاید به آیه ای که در مورد میزان ارث ما در مسیح صحبت می کند نگاه کنیم “و نه تنها خلقت بلکه خود ما نیز که از نوبر روح برخورداریم در درون خویش ناله […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷،رنج و سلطنت

by admin

رنج و سلطنت من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم پولس در رومیان ۱۸:۸چنین می نویسد “در نظر من رنجهای زمانی حاضر در قیاس با جلال که در ما آشکار خواهد شد هیچ است اگر می خواهیم با مسیح سلطنت کنیم باید آمادۀ تحمل […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۶،رفتن به سوی پنطیکاست

by admin

رفتن به سوی پنطیکاست من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم “و روح خود با روح ما شهادت می دهد که ما فرزندان خداییم ” ( رومیان ۱۶:۸ اجازه دهید به یک حقیقت ساده و تاریخی اشاره کنم. به یک نتیجه گیری که بسیاری […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۶،هدایت توسط روح

by admin

هدایت توسط روح من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم تعلیم رایجی وجود دارد که می گوید برای اینکه فرزندان خداوند بگردیم باید افراد مذهبی باشیم. پولس در باب ۸ کتاب رومیان با این نظریه مخالفت می کند. او می نویسد : تمام افرادی […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۷،تولد و فرزند خواندگی

by admin

تولد و فرزند خواندگی من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم زمانی که شما عیسی مسیح را می پذیرید تبدیل به فرزند خداوند می شوید و در ادامه طبیعت او را نیز دریافت می کنید. طبیعتی که می داند باید خداوند را پدر ” […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۷،روح پسر خواندگی

by admin

روح پسر خواندگی من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم ” زیرا آنان که از روح خدا هدایت می شوند پسران خدایند. چرا که شما روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان باشید . بلکه روح پسر خواندگی را یافته اید که به […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۷،ملبس به لباس عدالت

by admin

ملبس به لباس عدالت همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است در ادامه شهادتی که ایوب دربارۀ روش زندگیش می دهد این گونه می خوانیم که خود خداوند در مورد ایوب چنین می گوید : ” او مردی عادل بود . ” این واژه ها چنان مرا جذب خود کرده […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۷،مقیاس عدالت

by admin

مقیاس عدالت همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است واژه های که ایوب به کار می برد بسیار عمیق هستند. او به خداوند می گوید که گناهکار نیست و ادامه می دهد که هیچ یک از گناهان زیر را مرتکب نشده است هر چند بسیاری از مسیحیان وقف شده ممکن […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه۹ ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷،توجه به آنان که مورد بی توجهی قرار گرفته اند

by admin

توجه به آنان که مورد بی توجهی قرار گرفته اند همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است کتابچه ای کوچکی تحت عنوان یتیمان ، بیوه زنان ، فقیران و ستم دیده گان نوشته ام. این کتاب خودِ مرا متحیر می سازد. همانطور که دیروز گفتم پس از ۶۰ سال موعظه […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۷،چشمۀ شفقت

by admin

چشمۀ شفقت همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است در مزامیر ۸۴ : ۶ می خوانیم “چون از وادی اشکها می گذرند آن را به چشمه ساران بدل می سازند و باران پاییزی نیز آن را به آبگیرها می پوشاند بعد از ۶۰ سال زندگی در ایمان و قدم زدن […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail