نان روزانه

110 of 484 items

نان روزانه ۱۸ نوامبر ۲۰۱۷،حیات در خون عیسی

by admin

حیات در خون عیسی بیائید به مکان اقدس وارد شویم زمانی که کاهن با بخور و خون وارد قدس الاقداس می شد او باید خون را هفت بار بر روی تخت رحمت می پاشید. قانونی که خداوند مقرر کرده بود بسیار خاص بود. نه شش بار و نه هشت بار بلکه هفت بار باید این […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۷ نوامبر ۲۰۱۷،حیات در خون

by admin

حیات در خون بیائید به مکان اقدس وارد شویم کتاب لاویان در عهد عتیق دربارۀ قوانین مربوط به کاهنان قوم اسرائیل یعنی اسباط هارون سخن می گوید. خداوند می گوید ” زیرا حیات هر جاندار در خون اوست و من آن را بر مذبح به شما داده ام تا برای جان های شما کفاره کند […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۶ نوامبر ۲۰۱۷،هفت بار

by admin

هفت بار بیائید به مکان اقدس وارد شویم عهد عتیق سایه ای از این حقیقت بود که عیسی چگونه باید بهای گناهان ما را پرداخت کند و به قربانی نهایی تبدیل شود. این سایه در قوانین روز کفاره دیده می شود که با جزئیات در کتاب لاویان باب ۱۶ آمده است. کاهن اعظم فقط یک […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۵ نوامبر ۲۰۱۷،شبیه شدن به عیسی

by admin

شبیه شدن به عیسی بیائید به مکان اقدس وارد شویم پولس به کلیسای افسس چنین می نویسد. ( به ما نیز چنین می نویسد ” اما خدایی که در رحمانیت دولتمند است به خاطر محبت عظیم خود به ما حتی زمانی که در نافرمانی های خود مرده بودیم ما را با مسیح زنده کرد. پس […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷،۴ شرط

by admin

۴ شرط بیائید به مکان اقدس وارد شویم بر اساس عبرانیان ۱۰ : ۲۲ برای نزدیک شدن به تخت رحمت خداوند و قدس الاقداس باید ۴ شرط لازم را داشته باشیم. اول باید با اخلاص قلبی بیائیم. دوم باید ایمان و اطمینان کامل داشته باشیم. سوم قلب مان از هر احساس تقصیر زدوده باشد و […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۳ نوامبر ۲۰۱۷،از طریق راهی زنده و تازه

by admin

از طریق راهی زنده و تازه بیائید به مکان اقدس وارد شویم صندوق عهد در قدس الاقداس بر اساس طرح خداوند قرار داده شده بود. جعبه ای که از چوب اقاقیا ساخته و با طلا پوشیده شده بود تخت رحمت یا همان مکان شفاعت نام داشت و درون آن دو لوح سنگی ده فرمان وجود […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷،پیدا کردن جایگاه خود در مسیح

by admin

پیدا کردن جایگاه خود در مسیح بیائید به مکان اقدس وارد شویم ما می توانیم این اعتراف را با بیائیدهای دیگری که درعبرانیان دیده می شود مقایسه کنیم ” پس آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم ” ( عبرانیان ۴ : ۱۶ این جمله به عبارتی دیگر چنین می گوید : بیائید […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۱ نوامبر ۲۰۱۷،هدف روحانی

by admin

هدف روحانی بیائید به سوی بلوغ پیش رویم ” پس بیائید تعالیم ابتدایی درباره مسیح را پشت سر نهاده به سوی کمال پیش برویم و دیگر بار توبه از اعمال منتهی به مرگ و ایمان به خدا و آموزش تعمید ها و دست گذاری و رستاخیز مردگان و مجازات ابدی را بنیان ننهیم . ” […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۰ نوامبر ۲۰۱۷،انکار ارادۀ خود

by admin

انکار ارادۀ خود بیائید به سوی بلوغ پیش رویم یکی از وظایف مهم کاهنان عهد عتیق تقدیم قربانی بود. بنابراین عیسی نیز به عنوان یک کاهن باید قربانی خود را تقدیم می کرد و از آن جائی که او یک لاوی نبود نمی توانست قربانی را بر اساس شریعت تقدیم کند. بنابراین او قربانی خاص […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۹ نوامبر ۲۰۱۷،انجام اراده پدر

by admin

انجام اراده پدر بیائید به سوی بلوغ پیش رویم در افسسیان ۱ : ۵ پولس به همه ایماندران می گوید که خداوند ” بنا بر حسب اراده نیکوی خود ما را از پیش تعیین کرد تا به واسطه عیسی مسیح از مقام پسر خواندگی او برخوردار شویم او هدف خداوند برای فرزندانش را در رومیان […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail