نان روزانه

110 of 776 items

نان روزانه 22 آوریل 2019،رهایی خواهیم یافت

by admin

رهایی خواهیم یافت عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم راهنمایی های عملی مفیدی در کتاب رومیان 6 : 11 – 13 یافت می شود. اول – ” خود را مرده انگارید ” ( آیه 11 ) کتاب مقدس می گوید که ما نسبت به گناه […]

نان روزانه 21 آوریل 2019،ورود به حیات

by admin

ورود به حیات عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم امروز ما با جزئیات بیشتری به آنچه در کتاب رومیان به عنوان روش عمل کرد خدا نوشته شده نگاه می کنیم. در رومیان باب 6 چند نکته به عنوان یکی شدن ما با عیسی ذکر شده […]

نان روزانه 20 آوریل 2019،روش کار رومیان

by admin

روش کار رومیان عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم اکنون بیائید به روش کاری که در رومیان باب 6 ذکر شده نگاه بیاندازیم. وقتی به روش کار رومیان فکر می کنم بیشتر یاد کتابهای آشپزی می افتم. اگر ما مسیحیان از کتاب مقدس به عنوان […]

نان روزانه 19 آوریل 2019،تدارکی کامل

by admin

تدارکی کامل عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم خداوند از طریق صلیب با مشکل گناه برخورد کرد. او فدیه ای برای تمامی گذشته ما مهیا نمود. ” او همه گناهان ما را آمرزید. ” ( کولسیان 2 : 13 ) از طریق مرگ عیسی به […]

نان روزانه 18 آوریل 2019،قربانی کامل

by admin

قربانی کامل عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم خداوند را پسند آمد تا عیسی را مضروب ساخته و او را به دردها مبتلا سازد. عیسی مبتلا و دردمند شد . عیسی از لحاظ جسمی بیمار شد. بدن او له شده و مضروب و مبتلا گشت […]

نان زوزانه 17 آوریل 2019،تصمیم خداوند

by admin

تصمیم خداوند عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم ” اما خواست خداوند این بود که او را له کرده به دردها مبتلا سازد چون جان خود را قربانی گناه ساخت نسل خود را خواهد دید و عمرش دراز خواهد شد و اراده خداوند به دست […]

نان روزانه 16 آوریل 2019،مبادله ای آشکار

by admin

مبادله ای آشکار عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم ” او کسی را که گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا ما در وی پارساییِ خدا شویم.” ( دوم قرنتیان 5 : 21 خداوند، عیسی را که هیچ گناهی نداشت در راه ما […]

نان روزانه 15 آوریل 2019،پذیرش شفا

by admin

پذیرش شفا عیسی مجروح شد تا ما شفا یابیم در سال 1943 من بیمار بودم و ماه ها در بیمارستان بستری شدم. خانمی از مؤسسه Salvation Army برای ملاقات من آمد و برایم دعا کرد. در آن زمان این کلام را از خداوند دریافت کردم. ” به کاری که بر جلجتا صورت گرفت دقت کن […]

نان روزانه 14 آوریل 2019،شفا برای همه

by admin

شفا برای همه عیسی مجروح شد تا ما شفا یابیم ” هنگام غروب، بسیاری از دیوزدگان را نزدش آوردند و او با کلام خود ارواح را از آنان به ‌در کرد و همۀ بیماران را شفا داد. بدین‌سان، پیشگویی اِشَعْیای نبی به حقیقت پیوست که: «او ضعف های ما را برگرفت و بیماری های ما […]

نان روزانه 13 آوریل 2019،برداشتن موانع شفا

by admin

برداشتن موانع شفا عیسی مجروح شد تا ما شفا یابیم اغلب مشکلات و مسائلی که در قلب و زندگی قوم خداوند وجود دارند به عنوان مانعی در راه شفای آنها قرار می گیرند. هفت مانعی که در این مسیر وجود دارند عبارتند از 1- بی تفاوتی نسبت به کلام خدا . ( اشعیا 5 :13 […]