نان روزانه

110 of 722 items

نان روزانه ۱۸ جولای ۲۰۱۸،جایگاه مشخص من

by admin

جایگاه مشخص من من عضو بدن مسیح هستم عیسی گفت : ” که اگر ما به اندازه دانه خردل ایمان داشته باشیم می توانیم کوه ها را جابه جا کنیم. ” . ( متی ۲۰:۱۷ را مطالعه کنید.) مهم کمیت ایمان ما نیست بلکه کیفیت آن است. ایمان به افرادی عطاء می شود که واقعی […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۷جولای ۲۰۱۸،ما به یکدیگر نیاز داریم

by admin

ما به یکدیگر نیاز داریم من عضو بدن مسیح هستم پولس در افسسیان ۱ : ۲۲ – ۲۳ تصویری از قوم خدا بر روی زمین ارائه می دهد. پولس این تصویر در را اول قرنتیان بسط و گسترش داده و چنین می گوید ” بدین قرار شما بدن مسیح هستید و هر یک عضوی از […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۶جولای ۲۰۱۸،جای خود را پیدا کنیم

by admin

جای خود را پیدا کنیم من عضو بدن مسیح هستم امثال ۸:۲۷ چنین می گوید ” مردی که از خانه اش آواره شود پرنده ای را ماند که از لانه اش آواره شده باشد آیا تا به حال پرنده ای را دیده اید که از لانه اش بیرون آمده باشد و نتواند به آن باز […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۵جولای ۲۰۱۸،تقدیس شده، جدا شده و تبدیل شده

by admin

تقدیس شده، جدا شده و تبدیل شده من به بهائی خریداری شده ومتعلق به خداوند هستم ” به همین سان عیسی نیز بیرون از دروازه شهر رنج کشید که با خون خود قوم را تقدیس کند. ” ( عبرانیان ۱۳ : ۱۲ خون عیسی همه ایمان داران را تقدیس می کند. یک بار دیگر تاکید […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۴جولای ۲۰۱۸،تقدیم بدن های ما

by admin

تقدیم بدن های ما من به بهائی خریداری شده ومتعلق به خداوند هستم.درک اینکه عیسی کل وجود یک شخص را نجات می دهد بسیار مهم است. یعنی روح ، نفس و جسم او را. یکی از دلایل نجات جسم ما این است که جسم ما تبدیل به هیکل خداوند شود. خداوند در هیکلی که هنوز […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۳جولای ۲۰۱۸،بهای خرید ما

by admin

بهای خرید ما من به بهائی خریداری شده ومتعلق به خداوند هستم بهایی که عیسی پرداخت را در نظر بگیرید. این بها صراحتاً در قسمت های مختلف عهد جدید نوشته شده است. در اعمال ۲۸:۲۰ پولس مشایخ کلیسای افسس را مورد خطاب قرار داده و چنین می گوید ” مراقب خود و تمامی گله ای […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۲جولای ۲۰۱۸،تا ابد متعلق به او هستیم

by admin

تا ابد متعلق به او هستیم من به بهائی خریداری شده ومتعلق به خداوند هستم به یاد داشته باشید بهایی که عیسی برای باز خرید ما پرداخت نمود تمام آن چیزی بود که او داشت. اگرچه او خداوند تمامی خلقت بود ولی همه قدرت و اقتدار خود را کنار گذاشت تا در فقر مطلق بمیرد. […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۱ جولای ۲۰۱۸،مرواریدهای گران بها

by admin

مرواریدهای گران بها من به بهائی خریداری شده ومتعلق به خداوند هستم در متی ۱۳: ۴۵ – ۴۶ عیسی مثلی را باز گو می کند که به نظر من به زیبا ترین نحو شگفتی نجات ما را تشریح می کند. این مثل برای من نجات نفس انسان را به تصویر می کشد. عیسی آن تاجر […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱۰جولای ۲۰۱۸،ابزاری در دست خداوند

by admin

ابزاری در دست خداوند من به بهائی خریداری شده ومتعلق به خداوند هستم کتاب مقدس به ما می گوید که خداوند در هیکل های ساخته شده توسط دست انسان ها ساکن نمی گردد. ( اعمال رسولان ۴۸:۷ را مطالعه کنید.) ما می توانیم کلیسا ها، کنیسه های وهیکل های مختلفی برای او بسازیم اگربخواهیم می […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۹جولای ۲۰۱۸،متعلق به عیسی

by admin

متعلق به عیسی من به بهائی خریداری شده ومتعلق به خداوند هستم ” آیا نمی دانید که بدن شما معبد روح القدس است که در شماست و او را از خدا یافته اید و دیگر از آن خود نیستید “( اول قرنتیان ۱۹:۶ چرا شما متعلق به خود نیستید؟ زیرا فرد دیگری شما را خریده […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail