نان روزانه

110 of 802 items

نان روزانه 20 فوریه 2019،مجدداً اعلام کنید.

by admin

مجدداً اعلام کنید شیطان هیچ جایی در من ندارد هیچ قوتی بر من ندارد . هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد. زیرا تمام ادعاهای او در مورد من با خون عیسی تسویه شده است زمانی که برای اولین بار شروع به چنین اعلام هایی نمودم را به یاد می آورم. چنین فکر می […]

نان روزانه 19 فوریه 2019،بخشیدن دیگران

by admin

بخشیدن دیگران شیطان هیچ جایی در من ندارد هیچ قوتی بر من ندارد . هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد. زیرا تمام ادعاهای او در مورد من با خون عیسی تسویه شده است یکی از موضوعاتی که باعث می شود شیطان اجازه یابد بر ایماندار مدعی شود عدم بخشش دیگران است. عیسی به […]

نان روزانه 18 فوریه 2019،تازگی بوسیله روح

by admin

تازگی بوسیله روح بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است تازه شدن قسمتی از فرآیند نجات است. در تیتوس 3 : 5 می خوانیم ” ما را نه به سبب کارهای نیکوئی که کرده بودیم بلکه از رحمت خویش نجات بخشید به غسل تولد تازه […]

نان روزانه 17 فوریه 2019،غُسل و احیا بوسیله روح القدس

by admin

غُسل و احیا بوسیله روح القدس بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است فرآیند نجات و تولد تازه شامل غسل و نو شدن است ” ما را نه به سبب کارهای نیکویی که کرده بودیم بلکه از رحمت خویش نجات بخشید به غسل تولد تاره […]

نان روزانه 16 فوریه 2019،روح القدس در میان ما

by admin

روح القدس در میان ما بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است ” زیرا اگر طبق نفس زندگی کنید خواهید مرد اما اگر به واسطه روح اعمال گناه آلود بدن را بکشید خواهید زیست. ” ( رومیان 8 :13 پولس به ایمانداران چنین می گوید […]

نان روزانه 15 فوریه 2019،شنیدن صدای خداوند

by admin

شنیدن صدای خداوند بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است سرنوشت ما چه خوب و چه بد در گرو این است که پیروی از چه صدایی را در زندگی خود بر پیشه کنیم. شنیدن صدای خداوند و اطاعت از آنچه او می گوید برای ما […]

نان روزانه 14 فوریه 2019،ملک خاص خداوند

by admin

ملک خاص خداوند بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است کلام خداوند می گوید که ما باید هم در روح و هم در جسم خود خداوند را جلال دهیم. ( اول قرنتیان 6 : 20 را مطالعه کنید.) زیرا هر دوی آنها متعلق به خداوند […]

نان روزانه 13 فوریه 2019،ملک خاص خداوند

by admin

ملک خاص خداوند بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است کلام خداوند می گوید که ما باید هم در روح و هم در جسم خود خداوند را جلال دهیم. ( اول قرنتیان 6 : 20 را مطالعه کنید.) زیرا هر دوی آنها متعلق به خداوند […]

نان روزانه 12 فوریه 2019،روح القدسی که در ما ساکن است

by admin

روح القدسی که در ما ساکن است بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است یکی از ویژگی های بارز هر ذی شخصیتی توانایی سخن گفتن اوست. در روز پنطیکاست زمانی که روح القدس از آسمان نزول کرد شروع به سخن گفتن از طریق رسولان نمود. […]

نان روزانه 11 فوریه 2019،تقدیس بوسیله ایمان

by admin

تقدیس بوسیله ایمان با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام می توانیم بگوئیم زمانی شاهد بیداری روحانی خواهیم بود که قوم خدا بیش از آنکه علاقه به شفا داشته باشد به مقدس بودن توجه کند.الویت های ما اشتباه هستند. اگر در جلسه ای شفایی اتفاق بیافتد […]