نان روزانه

110 of 652 items

نان روزانه 22 اکتبر 2019،کاهن اعظم اعتراف ما

by admin

کاهن اعظم اعتراف ما بیائید اعتراف خود را استوار نگاه داریم جایگاه مسیح به عنوان کاهن اعظم با اعترافات ما در ارتباط است. بیائید به سه متن از کتاب عبرانیان نگاه کنیم. اولین قسمت در عبرانیان 3 :1 آمده که چنین می گوید : ” پس ای برادران مقدس که در دعوت را بر عیسی […]

نان روزانه 21 اکتبر 2019،ثمرۀ سعی و تلاش

by admin

ثمرۀ سعی و تلاش بیائید کوشا باشیم ثمرۀ سعی و تلاش باید از طریق افزایش مشارکت حاصل شود. نباید تلاش کنیم که زندگی مسیحی خود را به تنهایی پیش ببریم. کلام خداوند می گوید که ما اعضای یک بدن هستیم و همه ما به یکدیگر نیازمندیم. به عنوان مثال ( رومیان 12: 4 – 5 […]

نان روزانه 20 اکتبر 2019،کاشتن بذر کوشایی

by admin

کاشتن بذر کوشایی بیائید کوشا باشیم کوشا بودن میوه ای است که باید کاشته شود.در اینجا به برخی آیات به طور خلاصه نگاه می کنیم تا بدانیم چگونه می توان بذر کوشایی را در زندگی خود بکاریم. در دوم تیمو تائوس 6:2 پولس می گوید : “آن که باید نخست از محصول نصیب ببرد کشاورزی […]

نان روزانه 19 اکتبر 2019،تحقق وعده های خداوند

by admin

تحقق وعده های خداوند بیائید کوشا باشیم بسیاری از وعده های خداوند مشروط هستند. به عبارت دیگر زمانی که خداوند وعده ای می دهد چنین می گوید : ” اگر تو این کار را انجام بدهی سپس من این کار را انجام خواهم داد.” ما حق نداریم که وعده را بطلبیم مگر اینکه ابتدا شرایطی […]

نان روزانه 18 اکتبر 2019،پیشرفت در سعی و تلاش شخصی

by admin

پیشرفت در سعی و تلاش شخصی بیائید کوشا باشیم دعای زیبا و طولانی در کتاب امثال وجود دارد که حکم چراغ راهنما برای راهم بوده است. این دعا خلاصۀ روش دست یابی به ثروت و رفاه دائمی را بازگو می کند. یکی از شرایط را خداوند انجام می دهد و شرط دیگر را ما تا […]

نان روزانه 17 اکتبر 2019،غلبه بر تنبلی

by admin

غلبه بر تنبلی بیائید کوشا باشیم در دوم پطرس باب 1 آیۀ 8 الی 9 پطرس دو گزینه در مقابل ما قرار می دهد. یکی از این دو گزینه این است که موثر و مفید باشیم که این کار با افزایش شناخت عیسی مسیح خداوند در ما انجام می پذیرد و گزینۀ دیگر این است […]

نان روزانه 16 اکتبر 2019،رشد و پیشرفت

by admin

رشد و پیشرفت بیائید کوشا باشیم در ادامۀ بررسی واژۀ ” کوشا بودن ” بیائید به آنچه نویسندۀ عبرانیان کمی جلوتر می گوید دقت کنیم ” آرزوی ما این است که هر یک از شما همین جدیت را برای تحقق امید تان تا به آخر نشان دهید و کاهل نباشید بلکه از کسانی سرمشق گیرید […]

نان روزانه 15 اکتبر 2019،اهمیت کوشا بودن

by admin

اهمیت کوشا بودن بیائید کوشا باشیم کوشا بودن راه حل بعدی است که در باب 4 عبرانیان دیده می شود. قبلاً به این نکته اشاره کردیم که این هشدار براساس تجربه ای است که قوم اسرائیل در سفر خود از مصر به سوی بیابان تجربه نمودند. بسیاری از آنها نتوانستند به سرزمین موعود راه یابند […]

نان روزانه 14 اکتبر 2019،راه رفتن و استراحت در ایمان

by admin

راه رفتن و استراحت در ایمان مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم یکی از دلایلی که قوم اسرائیل از وارد شدن به سرزمین موعود باز ماند بی ایمانی آنان بود. این دلیل می تواند ما را از ارث محروم سازد. نویسنده عبرانیان شرایط آنها را با شرایط ما […]

نان روزانه 15 اکتبر 2019،اهمیت کوشا بودن

by admin

اهمیت کوشا بودن بیائید کوشا باشیم کوشا بودن راه حل بعدی است که در باب 4 عبرانیان دیده می شود. قبلاً به این نکته اشاره کردیم که این هشدار براساس تجربه ای است که قوم اسرائیل در سفر خود از مصر به سوی بیابان تجربه نمودند. بسیاری از آنها نتوانستند به سرزمین موعود راه یابند […]