نان روزانه

1120 of 739 items

نان روزانه 8 جون 2019،آزادی از قانون گرائی

by admin

آزادی از قانون گرائی من بخشیده شدم و از گناهانم رهایی یافتم پولس در رومیان 8 : 15 به مسیحیانی که تعمید روح دارند چنین می گوید : ” چرا که شما روح بندگی را نیافتهاید تا باز ترسان باشید، بلکه روح پسرخواندگی را یافتهاید که بهواسطۀ آن ندا درمیدهیم: «اَبّا، پدر.» ” بندگی به […]

نان روزانه 7 جون 2019،پیروزی کامل و دائمی

by admin

پیروزی کامل و دائمی من بخشیده شدم و از گناهانم رهایی یافتم مرگ فداکارانه عیسی بر صلیب تنها روشی است که خداوند برای نجات بشریت تدارک دیده است. کلام خداوند می گوید خداوند به جای اینکه اعمال مختلفی انجام دهد این گونه عمل نمود ” زیرا با یک قربانی، تقدیسشدگان را تا ابد کامل ساخته […]

نان روزانه 6 جون 2019،جایگزینی برای انسانیت گناهکار گذشته

by admin

جایگزینی برای انسانیت گناهکار گذشته من بخشیده شدم و از گناهانم رهایی یافتم برای رهایی کامل از قلمرو گناه خداوند در سه مرحله عمل می کند. پیش از هر چیز او باید با گناه ما برخورد کند یعنی با تمام کارهای گناه آلودی که تا کنون مرتکب شده ایم. از آنجا که عیسی جریمه کامل […]

نان روزانه 5 جون 2019،هیچ چیز به ما آسیب نخواهد رساند

by admin

هیچ چیز به ما آسیب نخواهد رساند من بخشیده شدم و از گناهانم رهایی یافتم ” زیرا ما را از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است، که در او از رهایی، یعنی از آمرزش گناهان برخورداریم. ” ( کولسیان 1 :13 – 14 از طریق ایمان به عیسی و مرگ […]

نان روزانه 4 جون 2019،سابقه ای پاک

by admin

سابقه ای پاک من بخشیده شدم و از گناهانم رهایی یافتم یکی از شگفت انگیزترین جنبه های طبیعت خدا این است که وقتی او می بخشد این کار را نیمه کاره انجام نمی دهد. بلکه بخشش او تمام و کمال است. میکا نبی این حقیقت را به زیبایی بیان می کند ” کیست خدایی همانند […]

نان روزانه 3 جون 2019،پرستش والاترین عمل

by admin

پرستش والاترین عمل عیسی از زمین زندگان منقطع شد تا بتوانیم تا ابد به خداوند بپیوندیم در یوحنا 4 : 23 – 24 عیسی می گوید که خود پدر به دنبال کسانی است که او را به روح و راستی پرستش کنند. پرستش یکی از عمل کرد های روح ماست. چه عملی باعث می گردد […]

نان روزانه 2 جون 2019،وصلت با خداوند

by admin

وصلت با خداوند عیسی از زمین زندگان منقطع شد تا بتوانیم تا ابد به خداوند بپیوندیم در باب 7 کتاب رومیان پولس می گوید که ما از طریق شریعت با او وصلت نموده بودیم. یعنی شریعت همانند پیمان ازدواجی برای تمامی عمرانسان بود. اما ما با چه کسی یا چه چیزی وصلت کرده بودیم؟ ما […]

نان روزانه 1 جون 2019،مشارکت با خالق

by admin

مشارکت با خالق عیسی از زمین زندگان منقطع شد تا بتوانیم تا ابد به خداوند بپیوندیم در اول تسالونیکیان 5 : 23 پولس چنین دعا می کند ” خدای آرامش، خودْ شما را به تمامی تقدیس کند و روح و جان و تن شما تا آمدن خداوندمان عیسی مسیح، بیعیب محفوظ بماند پولس در اینجا […]

نان روزانه 31 می 2019،اتحاد با مسیح

by admin

اتحاد با مسیح عیسی از زمین زندگان منقطع شد تا بتوانیم تا ابد به خداوند بپیوندیم ” امّا آن که با خداوند میپیوندد، با او یک روح است. ” ( اول قرنتیان 6 : 17 واژه پیوستن در اینجا برای زمان گذشته به کار نرفته بلکه زمان آن حال استمراری است. به عبارتی دیگر کسی […]

نان روزانه 30 می 2019،ابدیت با خداوند

by admin

ابدیت با خداوند عیسی از زمین زندگان منقطع شد تا بتوانیم تا ابد به خداوند بپیوندیم جنبه سوم حیاتی که ما در مسیح داریم نقطه اوج و کمال کار او بر صلیب است. این جنبه حضور ابدی ما در کنار پدر است و نه گذراندن ابدیت جدای از او و در جهنم ” زیرا خداوند، […]