نان روزانه

1120 of 809 items

نان روزانه ۲ دسامبر ۲۰۱۸،مشارکتی صحیح

by admin

مشارکتی صحیح بیائید به فکر یکدیگر باشیم در نتیجه مشارکت با خداوند و دوستان ایماندارمان یک نتیجۀ تقریباً منفی ای بوجود می آید و آن این است که ما دیگر نمی توانیم با بی ایمانان مشارکت قبلی خود را داشته باشیم ” زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مروید زیرا پارسایی و شرارت را چه […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۱ دسامبر ۲۰۱۸،ترغیبی صحیح

by admin

ترغیبی صحیح بیائید به فکر یکدیگر باشیم ترجمه تحت الفظی عبرانیان ۱۰ : ۲۴ چنین می گوید : ” ملاحظه یکدیگر را بنمائیم تا یکدیگررا به محبت و اعمال نیکو ترغیب نمائیم. ” در ترجمه هزاره نو از واژه برانگیختن استفاده می کند که دارای باری منفی است. من فکر می کنم این واژه عمداً […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸،تمرکز بر عیسی

by admin

تمرکز بر عیسی بیائید به فکر یکدیگر باشیم این هشتمین بیائیدی است که در متن اصلی از این رساله وجود دارد ” بیائید در فکر آن باشیم که چگونه می توانیم یکدیگر را به محبت و انجام اعمال نیکو بر انگیزانیم. ” ( عبرانیان ۱۰ : ۲۴ دوست دارم برگردیم و به عبرانیان ۳ : […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۲۹ نوامبر ۲۰۱۷،مهارت اکتسابی

by admin

مهارت اکتسابی بیائید به فکر یکدیگر باشیم خدمت مهارتی است که ما باید آنرا کسب کنیم. امری نیست که به یک باره اتفاق بیافتد و قاعدتاً هیچ کسی به طور طبیعی از این مهارت برخوردار نیست. برای مثال به نقش یک گارسن در رستوران توجه کنید. گارسن شخصی است که برای خدمت خاصی خوانده شده […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۲۸ نوامبر ۲۰۱۷،تاج و تخت خود را رها کنید

by admin

تاج و تخت خود را رها کنید بیائید به فکر یکدیگر باشیم در ارتباط با اشتیاق ما برای خدمت به دیگران می خواهم به متنی دیگر از رسالات پولس نگاه کنیم. چیزی که او به مسیحیان قرنتس می نویسد. پولس قبلا یک یهودی سختگیر، متعصب و راست دین بود. او یکی فریسی بود و شرایط […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۲۷ نوامبر ۲۰۱۷،از خود خالی شوید

by admin

از خود خالی شوید بیائید به فکر یکدیگر باشیم در فیلیپیان باب ۲ پولس می گوید که ما باید از روش عیسی پیروی کنیم. تفکرما، روی کرد ما را مشخص می کند و روی کرد ما نتیجه را.ما باید این طرز فکر را در خود بپرورانیم ” همان طرز فکر را داشته باشید که مسیح […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۲۶ نوامبر ۲۰۱۸،بهترین محصول

by admin

بهترین محصول بیائید به فکر یکدیگر باشیم ” و در فکر آن باشیم که چگونه می توانیم یکدیگر را به محبت و انجام عمل نیکو بر انگیزانیم و از گرد آمدن با یکدیگر دست نکشیم چنانچه بعضی را عادت شده است . بلکه یکدیگر را بیشتر تشویق کنیم .به خصوص اکنون که شاهد نزدیک تر […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۲۵ نوامبر ۲۰۱۷،ایمان / زمان حال – امید / آینده

by admin

ایمان / زمان حال – امید / آینده بیائید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم در عبرانیان باب ۱۱ ما تعریف ایمان را می بینیم. تنها واژه ای که تعریف آن به طور مشخص در کتاب مقدس آمده است. ” ایمان ضامن چیزهایی است که بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز نمی […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۲۴ نوامبر ۲۰۱۸،ایمانی که تلف نمی شود

by admin

ایمانی که تلف نمی شود بیائید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم باید بر ضرورت و اهمیت ایمان تاکید کنم. آنچه عیسی به پطرس گفت را به شما می گویم. ” اما من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود . ” ( لوقا ۲۲ : ۳۲ ) لازمه اصلی اینکه کسی […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۲۳ نوامبر ۲۰۱۶،نبرد برای دست یابی به وعده

by admin

نبرد برای دست یابی به وعده بیائید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم هر گاه جلساتی برای شفای افراد برگزار کرده ام اغلب از افراد خواسته ام که این اعتراف را با صدای بلند بگویند. زیرا این نکته باعث می شود که آنها بتوانند شرایط لازم برای شفا یافتن را کسب کنند. اگر […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail