نان روزانه

2130 of 617 items

نان روزانه 28 دسامبر 2019،ستایش در بیابان

by admin

ستایش در بیابان بیائید پیوسته قربانی ستایش را تقدیم خداوند کنیم زمانی که در جنگ جهانی دوم در ارتش بریتانیا خدمت می کردم مرا به بیابان های شمال آفریقا فرستادند. زندگی در شرایط بیابانی باعث می شود تا روحیه غرغر و شکایت در شما تقویت شود. این اتفاق بارها برای قوم اسرائیل افتاد و عدم […]

نان روزانه 27 دسامبر 2019،قربانی ارزشمند

by admin

قربانی ارزشمند بیائید پیوسته قربانی ستایش را تقدیم خداوند کنیم بیائید به آیه ای از کتاب امثال نگاه کنیم که درباره اهمیت سخنان زبان ما صحبت می کند ” مرگ و زندگی در قدرت زبان است آنان که دوستش می دارند از میوه اش خواهند خورد .” ( امثال 18 : 21 استفاده از زبان […]

نان روزانه 26 دسامبر 2019ستایشی فراگیر

by admin

ستایشی فراگیر بیائید پیوسته قربانی ستایش را تقدیم خداوند کنیم بیائید به مثال داود پادشاه در مزامیر باب 34 نگاه کنیم. واقعه مربوط به وقتی است که داود خود را نزد ابی ملک به دیوانگی زده بود. داود در این دوره از زندگی خود یک فراری محسوب می شد. شائول سعی داشت او را بکشد. […]

نان روزانه 25 دسامبر 2019،با صلیب آزاد شده ایم

by admin

با صلیب آزاد شده ایم بیائید پیوسته قربانی ستایش را تقدیم خداوند کنیم صلیب عیسی موانع رضایت از خود و رضایت از دنیا را بر می دارد یعنی زمانی که ما دیگر تحت تاثیر آنچه برایمان اتفاق می افتد قرار نمی گیریم. یعنی احساساتمان ، مشکلاتمان، سختی ها و آنچه در دنیای اطرافمان اتفاق می […]

نان روزانه 24 دسامبر 2019،لبان شکرگزار

by admin

لبان شکرگزار بیائید پیوسته قربانی ستایش را تقدیم خداوند کنیم این دوازدهمین و آخرین فرمان بیائید است که در کتاب عبرانیان آمده است ” پس بیائید به واسطه عیسی قربانی سپاس را پیوسته به خدا تقدیم کنیم . این قربانی همان ثمره لب هایی است که به نام او معترفند . ” ( عبرانیان 13 […]

نان روزانه 23 دسامبر 2019،نه شکلی، نه شمایلی

by admin

نه شکلی، نه شمایلی بیائید نزد او به بیرون از اردوگاه برویم اشعیا 53 : 2 به شکلی نبوتی عیسی را بر زمین تشریح می کند و از سال های ابتدای زندگی او بر زمین می گوید ” زیرا در حضور وی چون نهال و همچون ریشه ای در زمین خشک خواهد روئید . او […]

نان روزانه 22 دسامبر 2019،پذیرش بازوی خداوند

by admin

پذیرش بازوی خداوند بیائید نزد او به بیرون از اردوگاه برویم کتاب اشعیا در باب 53 با این هشدار شروع می شود. این پیغام نبوتی توسط خداوند به اشعیا داده شد و اشعیا می گوید بسیاری با بی ایمانی آن را خواهند پذیرفت. ” چه کسی پیام ما را باور کرده و بازوی خداوند بر […]

نان روزانه 21 دسامبر 2019،رد شدن او و پذیرفته شدن ما

by admin

رد شدن او و پذیرفته شدن ما بیائید نزد او به بیرون از اردوگاه برویم در باب 16 کتاب لاویان دربارۀ روز کفاره و بزی می خوانیم که بر آن قرعه می انداختند. در آن روز دو بز انتخاب می شدند. یک بز باید به عنوان قربانی گناه کشته می شد و بز دیگر که […]

نان روزانه 20 دسامبر 2019،نشانه جدا شدن

by admin

نشانه جدا شدن بیائید نزد او به بیرون از اردوگاه برویم در انجیل یوحنا عیسی چنین جمله ای می گوید ” اگر دنیا از شما نفرت دارد به یاد داشته باشید که پیش از شما از من نفرت داشته است . اگربه دنیا تعلق داشتید دنیا شما را چون کسان خود دوست می داشت . […]

نان روزانه 19 دسامبر 2019،خود را مصلوب شده بدانید

by admin

خود را مصلوب شده بدانید بیائید نزد او به بیرون از اردوگاه برویم اگر ما می خواهیم به عیسی متعهد بمانیم باید خود را نیز مانند او مصلوب شده بدانیم و به مکانی برویم که او مصلوب شد. داشتن این تعهد مستلزم حذف دو چیز از زندگی ماست. راضی نگاه داشتن خود و دنیا ” […]