نان روزانه

2130 of 598 items

نان روزانه 7 مارس 2020،تسلیم خداوند

by admin

تسلیم خداوند اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند و باعث جلال او شوند پولس می گوید “پس مگذارید گناه در در بدن های فانی شما فرمان براند تا امیال آن را اطاعت کنید . اعضای بدن خود را تسلیم گناه نکنید تا ابزار شرارت باشند بلکه […]

نان روزانه 6 مارس 2020،رهایی از رنج و عذاب

by admin

رهایی از رنج و عذاب اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند و باعث جلال او شوند سالها به عنوان شبان در شهر لندن خدمت کرده ام و همواره کشمکش و جنگی سخت با افسردگی داشتم. این احساس به من حمله کرده و فشار می آورد و […]

نان روزانه 5 مارس 2020،خود را تسلیم خداوند کنید

by admin

خود را تسلیم خداوند کنید اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند و باعث جلال او شوند روش خداوند برای رهایی ما از طبیعت کهنه مان اعلام است. اعلام آن اتفاقی که بر صلیب افتاد. زمانی که عیسی مرد انسانیت کهنه ما نیز با وی مرد اما […]

نان روزانه 4 مارس 2020،کار خداوند را به کمال برسانید

by admin

کار خداوند را به کمال برسانید بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، پاک گشته و تقدیس شده است در این قسمت چند پیشنهاد به شما ارائه می کنیم که به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید از جسم خود به عنوان معبد روح خدا به درستی مراقبت […]

نان روزانه 3 مارس 2020،اطاعت بی چون و چرا

by admin

اطاعت بی چون و چرا بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، پاک گشته و تقدیس شده است زمانی که اعترافی می کنیم این اعتراف باید بنیادی باشد. چون مسیحیت تفکری است که با بنیادها سر و کار دارد.در زبان انگلیسی از واژه ” رادیکال ” استفاده می […]

نان روزانه 2 مارس 2020،مراقبت از هیکل

by admin

مراقبت از هیکل بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، پاک گشته و تقدیس شده است کلام خدا مرا به سوی نتیجه ای عملی در مورد جسم هدایت نمود. نمی خواهم آنچه برایم آشکار شده را به دیگران تحمیل کنم اما در مورد این موضوع دعا و دقت […]

نان روزانه 1 مارس 2020،همکاری با روح القدس

by admin

همکاری با روح القدس بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، پاک گشته و تقدیس شده است “اما روح آشکارا می گوید که در زمان های آخر برخی از ایمان رویگردان شده از ارواح گمراه کننده و تعالیم دیوها پیروی خواهند کرد. این تعالیم را دروغگویان و ریاکارانی […]

نان روزانه 28 فوریه 2020،اهمیت رژیم غذایی صحیح

by admin

اهمیت رژیم غذایی صحیح بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، پاک گشته و تقدیس شده است رژیم غذایی صحیح یکی از جنبه های ضروری زندگی است. همه افراد آگاهانه یا نا آگاهانه از رژیم غذایی خاصی پیروی می کنند و البته رژیم های غذایی متفاوتی وجود دارد. […]

نان روزانه 27 فوریه 2020،عجیب و مهیب ساخته شده ایم

by admin

عجیب و مهیب ساخته شده ایم بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، پاک گشته و تقدیس شده است ” زیرا باطن مرا تو آفریدی تو مرا در رحم مادرم در هم تنیدی تو را سپاس می گویم زیرا عجیب و مهیب ساخته ام . اعمال تو شگفت […]

نان روزانه 26 فوریه 2020،خدا را در بدن خود جلال می دهم

by admin

خدا را در بدن خود جلال می دهم بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، پاک گشته و تقدیس شده است ” یا نمی‌دانید که بدن شما هیکل روح‌القدس است که در شما است که از خدا یافته‌اید و از آن خود نیستید؟ زیرا که به قیمتی خریده […]