نان روزانه

3140 of 612 items

نان روزانه 28 ژانویه 2020،سنگهای صیقل داده شده

by admin

سنگهای صیقل داده شده خون عیسی مسیح ، پسر خدا همواره مرا از تمام گناهانم پاک می سازد این حقیقت که شخصی از گناهان خود توبه کرده و ادعا می کند که در مسیح نجات یافته است به این معنا نیست که او فوراً تبدیل به شخص دیگری می شود. واقعیت این است که فرایندی […]

نان روزانه 27 ژانویه 2020،خون سخن می گوید

by admin

خون سخن می گوید خون عیسی مسیح ، پسر خدا همواره مرا از تمام گناهانم پاک می سازد خون عیسی برای ما نتیجه ارزشمندی دیگری تدارک دیده است که بسیاری از ایماندارن از آن بی خبرند. در عبرانیان 12 : 22 و 24 چنین آمده است : ” بلکه به کوه صهیون نزدیک آمده اید […]

نان روزانه 26 ژانویه 2020،حقیقت و اطاعت

by admin

حقیقت و اطاعت خون عیسی مسیح ، پسر خدا همواره مرا از تمام گناهانم پاک می سازد مشارکت با دیگران اولین آزمونی است که مشخص می کند آیا ما در نور سالک هستیم یا خیر. اگر ما از مشارکت با ایمانداران دیگر و از مشارکت با خداوند لذت نمی بریم پس در نور نیستیم و […]

نان روزانه 25 ژانویه 2020،گناهان خود را در نور آشکار کنید

by admin

گناهان خود را در نور آشکار کنید خون عیسی مسیح ، پسر خدا همواره مرا از تمام گناهانم پاک می سازد رفاقت جایگاهی است که نور خدا در آنجا آشکار می شود. برای همین رفاقت جائی است برای آزموده شدن. هر چه رفاقت میان دو نفر صمیمانه تر باشد نور نیز در آنجا قوی تر […]

نان روزانه 24 ژانویه 2020،کسب شرایط لازم

by admin

کسب شرایط لازم خون عیسی مسیح ، پسر خدا همواره مرا از تمام گناهانم پاک می سازد بیائید دقیق تر به آنچه در اول یوحنا 1 : 7 نوشته شده نگاه کنیم ” امّا اگر در نور گام برداریم، چنانکه او در نور است، با یکدیگر رفاقت داریم و خون پسر او عیسی ما را […]

نان روزانه 23 ژانویه 2020،اکنون و اینجا پاک شوید

by admin

اکنون و اینجا پاک شوید خون عیسی مسیح ، پسر خدا همواره مرا از تمام گناهانم پاک می سازد شهادت و اعلام شخصی من درباره جمله بالا این است : اکنون در حالی که در نــــــــور راه می روم ، خون عیسی مرا از تمام گناهانم پاک می سازد و این واقعه به طور مستمر […]

نان روزانه 22 ژانویه 2020،فرآیندی دائمی و مستمر

by admin

فرآیندی دائمی و مستمر خون عیسی مسیح ، پسر خدا همواره مرا از تمام گناهانم پاک می سازد یکی از مهمترین ویژگی های خون عیسی خاصیت پاک کنندگی آن است ” امّا اگر در نور گام برداریم، چنانکه او در نور است، با یکدیگر رفاقت داریم و خون پسر او عیسی ما را از هر […]

نان روزانه 21 ژانویه 2020،شهادت شخصی

by admin

شهادت شخصی با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است ” در او، ما به ‌واسطۀ خون وی رهایی یافته‌ایم، که این همان آمرزش گناهان است، که آن را به اندازۀ غنای فیض خود،” ( افسسیان 1 : 7 با تفکر در این آیه درمی یابیم که چگونه باید خون پر بهای مسیح را […]

نان روزانه 20 ژانویه 2020،به گناهانمان اعتراف کنیم

by admin

به گناهانمان اعتراف کنیم با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است در مزمور 32 داود پادشاه از تجربیات شخصی خود می نویسد :” هنگامی که خاموشی گزیده بودم استخوانهایم می پوسید از ناله ای که تمام روز بر می کشیدم . زیرا دست تو روز و شب بر من سنگینی می کرد. طراوتم […]

نان روزانه 19 ژانویه 2020،برکات بی حد و حصر بخشش

by admin

برکات بی حد و حصر بخشش با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است نوع بخششی که ما احتیاج داریم و تنها می توانیم آن را از سوی خداوند دریافت کنیم بخشش عام اوست. زمانی که بخشش خداوند شامل حال ما می شود شاهد برکات بسیاری خواهیم بود. این حقیقت شاید به بهترین و […]