video

110 of 37 items

کلام خدا منبع بی پایان شما – قسمت دوم

by admin

آیا می دانید چگونه باید کلام خدا را در زندگیتان بکار گیرید ؟ آیا می دانید کلام خدا چگونه در زندگی شما عمل می کند؟ در این ویدیو درک پرینس سعی می کند این مطالب را توضیح دهد

کلام خدا منبع بی پایان شما – قسمت اول

by admin

نقش کلام خدا در زندگی یک ایماندار چیست ؟ چگونه آیات کلام می توانند در زندگی ما جسم بپوشند ؟ این ها موضوعاتی هستند که درک پرینس در این ویدیو به تشریح آن ها می پردازد

مبادله بر صلیب

by admin

  اگر با دقت بر صلیب بنگریم می بینیم که مبادلات بسیار دقیقی بر آن صورت گرفته است . در این ویدیو درک پرینس سعی می کند مبادله انجام گرفته بر صلیب را تشریح کند

درس دهم – داوری جاودانی

by admin

کلام خدا درباره عیسی چنین می گوید که او نیامده است تا داوری کند ولی کلام خدا می گوید روزی فرا خواهد رسید که او به عنوان داور باز می گردد و جهان را داوری خواههد کرد

درس نهم – رستاخیز از مردگان

by admin

یکی از اتفاقاتی که در زمان بازگشت مسیح اتفاق می افتد رستاخیز مردگان است درک پرینس در این ویدئو این موضوع را تشریح می کند

زمان های آخر

by admin

چه اتفاقاتی در روزهای آخر رخ می دهد ؟ پیش زمینه های بازگشت مسیح کدامند ؟ در این ویدئو درک پرینس این موضوعات را تشریح می کند

درس ششم – تعمید در روح القدس

by admin

  تعمید روح القدس بر طبق کلام خدا چیست ؟ آیا تعمید و پری روح القدس دو مبحث مجزا هستند ؟ علائم تعمید روح القدس چیست ؟

درس پنجم – فیض و ایمان

by admin

  تعریف کتاب مقدسی فیض و ایمان چیست ؟ آیا ارتباطی بین فیض و ایمان مسیحی وجود دارد ؟ جایگاه هر کدام در زندگی یک مسیحی چیست؟