video

110 of 29 items

درس پنجم – فیض و ایمان

by admin

  تعریف کتاب مقدسی فیض و ایمان چیست ؟ آیا ارتباطی بین فیض و ایمان مسیحی وجود دارد ؟ جایگاه هر کدام در زندگی یک مسیحی چیست؟

چگونه خون عیسی را در زندگی خود به کار گیریم

by admin

در این ویدیو درک پرینس به اهمیت و نقش خون مسیح در زندگی یک ایماندار می پردازد و در ادامه توضیح می دهد که چگونه می توان از این موهبت در زندگی شخصی خود بهره برد. شنیدن این تعلیم را یه شما پیشنهاد می کنیم

اصول آزاد سازی – قسمت دوم

by admin

در ویدیوی شماره دو درک پرینس سعی می کند که به روش های اخراج ارواح ناپاک بپردازد . روش های کاربردی که می توان آن را در زندگی خود عملی کرد

اصول آزاد سازی – قسمت اول

by admin

  در این ویدئو درک پرینس سعی می کند تا به سئوالات اساسی در مورد روح های شریر پاسخ دهد سئوالاتی که شاید در ذهن همه ما وجود دارد

مبادله بر صلیب

by admin

  اگر با دقت بر صلیب بنگریم می بینیم که مبادلات بسیار دقیقی بر آن صورت گرفته است . در این ویدیو درک پرینس سعی می کند مبادله انجام گرفته بر صلیب را تشریح کند