video

110 of 43 items

چگونه خون عیسی را در زندگی خود به کار گیریم

by admin

در این ویدیو درک پرینس به اهمیت و نقش خون مسیح در زندگی یک ایماندار می پردازد و در ادامه توضیح می دهد که چگونه می توان از این موهبت در زندگی شخصی خود بهره برد. شنیدن این تعلیم را یه شما پیشنهاد می کنیم

رهایی از لعنت – قسمت دوم

by admin

  آیا ایمانداران از لعنت ها در امان هستند ؟ چگونه می توان از لعنت ها آزاد شد؟ این ها موضوعاتی است که درک پرینس در این ویدئوها به توضیح آن ها می پردازد

رهایی از لعنت – قسمت اول

by admin

تعریف لعنت چیست ؟ علائم وجود یک لعنت کدامند ؟ این ها موضوعاتی است که درک پرینس در این ویدئو به تشریح آن ها می پردازد

کلام خدا منبع بی پایان شما – قسمت دوم

by admin

آیا می دانید چگونه باید کلام خدا را در زندگیتان بکار گیرید ؟ آیا می دانید کلام خدا چگونه در زندگی شما عمل می کند؟ در این ویدیو درک پرینس سعی می کند این مطالب را توضیح دهد

کلام خدا منبع بی پایان شما – قسمت اول

by admin

نقش کلام خدا در زندگی یک ایماندار چیست ؟ چگونه آیات کلام می توانند در زندگی ما جسم بپوشند ؟ این ها موضوعاتی هستند که درک پرینس در این ویدیو به تشریح آن ها می پردازد

مبادله بر صلیب

by admin

  اگر با دقت بر صلیب بنگریم می بینیم که مبادلات بسیار دقیقی بر آن صورت گرفته است . در این ویدیو درک پرینس سعی می کند مبادله انجام گرفته بر صلیب را تشریح کند