Posts tagged with ‘دو بار متعلق به او،ساختن،خریدن،اهمیت دادن’

2 Items

نان روزانه 10 جون 2019،کاملا متعلق به او هستم

by admin

کاملا متعلق به او هستم من بخشیده شدم و از گناهانم رهایی یافتم پسری در شهری ساحلی زندگی می کرد او مجسمه ساز و حکاکی ماهر بود. برای خود قایق کوچک درست کرد. زمانی که وی بادبان های کوچکی بر آن نصب کرد آن قایق به زیبایی می توانست بر روی آب حرکت کند. روزی […]

نان روزانه 24 سپتامبر 2018،دو بار متعلق به او

by admin

دو بار متعلق به او پدر م مرا بساخت در اینجا به مثالی اشاره می کنم. این مثال برای به تصویر کشیدن بهایی است که عیسی برای فدیۀ ما از گناهان پرداخت نمود. روزی پسر کوچکی بود که قایق چوبی کوچکی ساخت. یک روز آن را به اقیانوس برد تا به آب بیندازد اما جریان […]