Posts tagged with ‘روح القدسی ،هیکل روح القدس’

1 Item

نان روزانه 12 فوریه 2019،روح القدسی که در ما ساکن است

by admin

روح القدسی که در ما ساکن است بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است یکی از ویژگی های بارز هر ذی شخصیتی توانایی سخن گفتن اوست. در روز پنطیکاست زمانی که روح القدس از آسمان نزول کرد شروع به سخن گفتن از طریق رسولان نمود. […]