Posts tagged with ‘روشی ،روشی ،افراد، لاویان ۱۱ : ۴۴’

1 Item

نان روزانه ۱۰ فوریه ۲۰۱۸،روشی فراتر از یک سری قوانین

by admin

روشی فراتر از یک سری قوانین با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام بیائید به روشی که در عهد عتیق افراد خود را تقدیس می کردند نگاه کنیم . خداوند فرمود : ” خود را تقدیس کنید و مقدس باشید زیرا که من قدوسم …. ” […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail