Posts tagged with ‘زیستن،ترس،کتاب عبرانیان،مسیحیان’

1 Item

نان روزانه ۱۱ اکتبر ۲۰۱۷،زیستن در ترس خداوند

by admin

زیستن در ترس خداوند مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم اولین مبادا در کتاب عبرانیان می گوید: ” مبادا با این که راه یافتن به آسایش او هر روز واقعی است آشکار شود که احدی از شما از دست یافتن به آن باز مانده است. ” آیا این […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail