Posts tagged with ‘صلح و کامیابی، هر روز’

1 Item

نان روزانه ۷ اکتبر ۲۰۱۷،صلح و کامیابی

by admin

صلح و کامیابی برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند من هر روز برای صلح اورشلیم و اسرائیل دعا می کنم. ایمان دارم زمانی که کتاب مقدس می گوید ” برای صلح اورشلیم دعا کنید ” ( مزمور ۱۲۲ : ۶ ) این بدان معنا است که ما باید […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail