رویای ما رساندن پیغام نجات به همه امت ها است

مقالات

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان 5 : 25 به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال 31 : 10 – 31 یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

تعمید روح القدس

نان روزانه

نان روزانه 18 جولای 2019،جایگاه مشخص من

جایگاه مشخص من من عضو بدن مسیح هستم عیسی گفت : ” که اگر ما به اندازه دانه خردل ایمان داشته باشیم می توانیم کوه ها را جابه جا کنیم. ” . ( متی 20:17 را مطالعه کنید.) مهم کمیت ایمان ما نیست بلکه کیفیت آن است. ایمان به افرادی عطاء می شود که واقعی […]

نان روزانه 17جولای 2019،ما به یکدیگر نیاز داریم

ما به یکدیگر نیاز داریم من عضو بدن مسیح هستم پولس در افسسیان 1 : 22 – 23 تصویری از قوم خدا بر روی زمین ارائه می دهد. پولس این تصویر در را اول قرنتیان بسط و گسترش داده و چنین می گوید ” بدین قرار شما بدن مسیح هستید و هر یک عضوی از […]

نان روزانه 16جولای 2019،جای خود را پیدا کنیم

جای خود را پیدا کنیم من عضو بدن مسیح هستم امثال 8:27 چنین می گوید ” مردی که از خانه اش آواره شود پرنده ای را ماند که از لانه اش آواره شده باشد آیا تا به حال پرنده ای را دیده اید که از لانه اش بیرون آمده باشد و نتواند به آن باز […]

نان روزانه 15جولای 2019،تقدیس شده، جدا شده و تبدیل شده

تقدیس شده، جدا شده و تبدیل شده من به بهائی خریداری شده ومتعلق به خداوند هستم ” به همین سان عیسی نیز بیرون از دروازه شهر رنج کشید که با خون خود قوم را تقدیس کند. ” ( عبرانیان 13 : 12 خون عیسی همه ایمان داران را تقدیس می کند. یک بار دیگر تاکید […]

نان روزانه 14جولای 2019،تقدیم بدن های ما

تقدیم بدن های ما من به بهائی خریداری شده ومتعلق به خداوند هستم.درک اینکه عیسی کل وجود یک شخص را نجات می دهد بسیار مهم است. یعنی روح ، نفس و جسم او را. یکی از دلایل نجات جسم ما این است که جسم ما تبدیل به هیکل خداوند شود. خداوند در هیکلی که هنوز […]