رویای ما رساندن پیغام نجات به همه امت ها است

مقالات

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان 5 : 25 به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال 31 : 10 – 31 یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

تعمید روح القدس

نان روزانه

نان روزانه 9جولای 2020،متعلق به عیسی

متعلق به عیسی من به بهائی خریداری شده ومتعلق به خداوند هستم ” آیا نمی دانید که بدن شما معبد روح القدس است که در شماست و او را از خدا یافته اید و دیگر از آن خود نیستید “( اول قرنتیان 19:6 چرا شما متعلق به خود نیستید؟ زیرا فرد دیگری شما را خریده […]

نان روزانه 8 جولای 2020،جاری شدن روح خداوند

جاری شدن روح خداوند با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم ” روح آدمی چراغ خداوند است که اعماق وجود او را می کاود . ” ( امثال 20 : 27 به خاطر دارید که گفتیم وقتی روح انسان به سوی خداوند بازگشته و با او یکی می شود ، روح القدس آمده […]

نان روزانه 7 جولای 2020،ثمره ای روحانی

ثمره ای روحانی با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم پرستش عملی است که از طریق آن ما با خداوند ارتباط ایجاد کرده و با او یک روح می شویم. برای همین است که پرستش بالا ترین فعالیتی است که وجود بشر می تواند آن را انجام دهد. زمانی که ما مجدداً در […]

نان روزانه 6 جولای 2020،پرستش در روح

پرستش در روح با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم زمانی که آنچه خداوند درباره جسم و نفس مان فرمان داده را انجام می دهیم روح ما آزاد می شود تا بتواند با خداوند مشارکت داشته باشد. این مشارکت حتی عالی تر از زمانی است که انسان هنوز سقوط نکرده بود. پولس در […]

نان روزانه 5 جولای 2020،مشارکت با خداوند

مشارکت با خداوند با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم بیائید به برخی از عمل کرد های روح در زمانی که می خواهد با نفس و جسم ما ارتباط ایجاد کند نگاه کنیم. دیدیم که روح خدا آگاه است. نفس خود آگاه است و جسم جهان آگاه . بسیار مهم است که بفهمیم […]