رویای ما رساندن پیغام نجات به همه امت ها است

مقالات

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان 5 : 25 به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال 31 : 10 – 31 یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

تعمید روح القدس

نان روزانه

نان روزانه 11 دسامبر 2019،اجتناب از شکرگزاری

اجتناب از شکرگزاری بیائید شکر گزار باشیم برخی از مردم نسبت به خداوند واقعا شکرگزارند اما هرگز زمانی را برای ابراز آن اختصاص نمی دهند. چه حسی داشتید اگر فرزندان شما هرگز به خاطر آنچه برایشان انجام داده بودید از شما تشکر نمی کردند؟ چه احساسی داشتید اگر آنها هرگز نمی گفتند متشکرم ! و […]

نان روزانه 10 دسامبر 2019،فیض وشکرگزاری

فیض وشکرگزاری بیائید شکر گزار باشیم دهمین بیائید در انتهای باب 12 کتاب عبرانیان دیده می شود ” پس چون پادشاهی ای را می یابیم که تزلزل ناپذیر است بیائید شکر گزار باشیم و خدا را با ترس و هیبت عبادتی پسندیده نمائیم . ” ( عبرانیان 12 : 28 در ترجمه تحت الفظی این […]

نان روزانه 9 دسامبر 2019،تا به آخر

تا به آخر بیائید با استقامت در مسابقه بدویم یکی از موضوعاتی که در کتاب عبرانیان دائماً هشدار داده می شود خطر بازگشت از ایمان است. پنج متن مشخص در عبرانیان وجود دارد که به ما در باره خطر بازگشت هشدار می دهد. این ها برخی از جدی ترین آیات کتاب مقدس هستند. یکی از […]

نان روزانه 8 دسامبر 2019،فرایند مداومت

فرایند مداومت بیائید با استقامت در مسابقه بدویم بیائید به برخی از اصول ساده ای که به ما برای بدست آوردن استقامت کمک می کنند نگاه کنیم که در نوشتجات پولس در رومیان 5 : 1 – 2 آمده است ” پس چون از راه ایمان پارسا شمرده شده ایم به واسطه خداوندمان عیسی مسیح […]

نان روزانه 7 دسامبر 2019،مسابقه ای طولانی و حساب شده

مسابقه ای طولانی و حساب شده بیائید با استقامت در مسابقه بدویم عبرانیان 12 : 1 به ما می گوید که باید هر بار گران را کنار بگذاریم. بیائید کنار گذاشتن بارها را در سایه شرکت نمودن در مسابقه نگاه کنیم. دونده جیب های خود را خالی می کند و سبک ترین و راحت ترین […]