رویای ما رساندن پیغام نجات به همه امت ها است

مقالات

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان 5 : 25 به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال 31 : 10 – 31 یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

تعمید روح القدس

نان روزانه

نان روزانه 26 می 2019،پذیرش خود

پذیرش خود عیسی طرد شدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم باید هر آنچه که خداوند در کلامش گفته را با ایمان بپذیرید. باید باور داشته باشید که در مسیح پذیرفته شده هستید .کلام خدا به ما می گوید که هدف خداوند از ازل این بوده که ما […]

نان روزانه 25 می 2019،مراحل پذیرفته شدن

  مراحل پذیرفته شدن عیسی طرد شدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم برای اینکه از طرف خداوند پذیرفته شوید چهار قدم وجود دارد که باید آنها را بردارید. اولین نکته بخشیدن شخصی است که شما را طرد نموده و به شما آسیب زده است. همانطور که عیسی […]

نان روزانه 24 می 2019،تجربه پذیرش او

تجربه پذیرش او عیسی طرد شدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم برای اینکه بتوانید آنچه که خداوند برای آزادی از حس طرد شدگی مهیا نموده را دریافت کنید باید دو اصل اساسی را به خوبی رعایت کنید. اول اینکه خداوند روش های متفاوتی برای هر کدام از […]

نان روزانه 23 می 2019،تفتیش روح خدا

تفتیش روح خدا عیسی طرد شدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم اولین قدم برای آزاد شدن از طرد شدگی تشخیص مشکل است. زمانی که مشکل را در خود تشخیص دادید می توانید به آن رسیدگی کنید. شما در این مسیر تنها نیستید. خداوند به شما در تشخیص […]

نان روزانه 22 می 2019،درمانی برای طرد شدگی

درمانی برای طرد شدگی عیسی طرد شدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم به اعتقاد من اولین نتیجه طرد شدگی ناتوانی در برقراری محبت دو طرفه است. هیچ کدام از ما نمی توانیم محبت کنیم اگر محبتی دریافت نکرده باشیم. این نکته در عهد جدید توسط یوحنا تشریح […]